LOGO
               
                             STRONA GŁÓWNA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

UE
Ogłoszenie z dnia 21.10.2020
Ogłoszenie z dnia 20.10.2020r.

Informacja dotycząca rozliczenia zimnej wody i kosztu jej podgrzewu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w nawiązaniu do informacji Zarządu z dnia 25.05.2020 r. zawiadamia, że w miesiącu październiku 2020 r. otrzymacie Państwo rozliczenie wody za III kwartał 2020 r. wraz z rozliczeniem rzeczywistego kosztu podgrzewu wody za II i III kwartał 2020 r.

Rozliczenie dwóch kwartałów kosztu podgrzewu wody jest niezbędne, aby począwszy od rozliczenia czwartego kwartału 2020 r. (otrzymacie je Państwo w styczniu 2021 r.) zarówno rozliczenie wody, jak i rozliczenie kosztu podgrzewu wody dotyczyło tego samego okresu i było realizowane na bieżąco.

Nadmieniamy, że zmianę sposobu rozliczenia dokonaliśmy m. in. ze względu na Państwa sugestie, w celu zwiększenia czytelności rozliczeń.

Rozliczenie łączne kosztu podgrzewu wody dwóch kwartałów, wymagało opracowania nowej do jednorazowego zastosowania aplikacji, która musiała być uzgodniona z autorami systemu informatycznego eksploatowanego przez Spółdzielnię. W związku z panującą pandemią, prace związane z przygotowaniem oprogramowania oraz wydruku rozliczeń uległy przedłużeniu i dlatego rozliczenie to, otrzymacie Państwo do końca października 2020 r.

Jednocześnie prosimy, aby wynikłą różnicę z rozliczenia (nadpłatę lub niedopłatę) uwzględnili Państwo przy najbliższej opłacie mieszkaniowej.

Za utrudnienie przepraszamy oraz serdecznie dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i jednocześnie życzymy dużo zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Zarząd Spółdzielni

Ogłoszenie z dnia 19.10.2020r.

Z związku z nasilającą się epidemią, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników od dnia 19.10.2020r do odwołania, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie wprowadza obsługę techniczną zasobów przez ograniczoną ilość pracowników, którzy będą usuwać tylko najpilniejsze usterki w budynkach mogące powodować zagrożenie zdrowia, życia i mienia. Pozostałe sprawy będą załatwiane w innych terminach w zależności od dostępności personelu technicznego.
Kontakt ze Spółdzielnią należy realizować w formie pisemnej (listownie, e-mailem) lub telefonicznie.

Numery telefonów:
Dział Administracji 89 6423201 lub 896423214
Dział Techniczny 896423209 lub 896423205
Księgowość 89 6423211

Ogłoszenie z dnia 19.10.2020r.

Pismo Zarządu z dnia 19.10.2020r. do Związku Gmin w sprawie przepełnionych pojemników na odpady komunalne.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  TREŚĆ PISMA    pdf

Ogłoszenie z dnia 13.10.2020r.

Informacja o rozpatrzeniu petycji mieszkańców Spółdzielni przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie wystąpienia miasta Ostróda ze Związku Gmin "Czyste Środowisko"

Informujemy, że w dniu 1 października 2020r. o godz. 14 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ostródzie. Komisja rozpatrywała petycję podpisaną przez ponad 800 mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie. Przedmiotem petycji było żądanie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Ostródzie w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej w Ostródzie ze Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie. Po zapoznaniu się z treścią petycji oraz uzasadnieniem wniosku przez przedstawicieli Spółdzielni, członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad rekomendacją (negatywną lub pozytywną) dla Rady Miejskiej wniosku Spółdzielni. Po zapowiedziach czterech członków Komisji o możliwości nieuczestniczenia w głosowaniu (3 członków Komisji ze względu na członkostwo w Spółdzielni (?), jedna osoba z powodu uczestnictwa w projekcie finansowanym przez Związek Gmin), ostatecznie wszyscy członkowie Komisji oddali głosy w sposób następujący:

 1. Pan Mariusz Bojarowski - wstrzymał się,
 2. Pani Agnieszka Karłowicz - wstrzymała się,
 3. Pan Piotr Duda - wstrzymał się,
 4. Pan Jarosław Domeradzki - wstrzymał się,
 5. Pan Czesław Najmowicz - za negatywną rekomendacją wniosku Spółdzielni.

Żaden z członków Komisji nie głosował za pozytywną rekomendacją wniosku ponad 800 mieszkańców Spółdzielni.

Jeżeli Rada Miejska wprowadzi do porządku swoich obrad punkt, dotyczący rozpatrzenia petycji mieszkańców Spółdzielni, poinformujemy Państwa o terminie i miejscu posiedzenia Rady Miejskiej w Ostródzie.

Ogłoszenie z dnia 08.10.2020r.

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 uprzejmie informujemy, że od 12 października 2020r. (poniedziałek) w trosce o zdrowie interesantów oraz pracowników zostanie wprowadzony limit 8 osób (interesantów) jednocześnie przebywających w biurze Spółdzielni.

Prosimy o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad: osoba wchodząca do biura musi posiadać maseczkę ochronną, rękawiczki, a także należy zachować 2 m odległość między osobami przebywającymi w budynku.

Do dyspozycji będzie jedna kasa, w której jest możliwość płatności kartą. Kasa czynna jest w godzinach:

- poniedziałek od 730 do 1530

- wtorek, środa, czwartek od 800 do 1500

- piątek od 800 do 1400

Prosimy w miarę możliwości o dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.

Zaświadczenia i dokumenty będą wydawane na parterze budynku.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego, mailowego lub listowego. Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Spółdzielni

 

Ogłoszenie z dnia 02.10.2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że z dniem 05.10.2020 r. zostanie rozpoczęty sezon grzewczy.

Ogłoszenie z dnia 15.09.2020r.

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" dla mieszkańców w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  INFORMACJA    pdf

Ogłoszenie z dnia 21.08.2020r.

Lista adresów nieruchomości i lokalizacji gromadzenia odpadów komunalnych.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  ODPADY    pdf

Ogłoszenie z dnia 22.07.2020r.

Szczegółowa informacja na temat zadłużenia z tytułu opłat mieszkaniowych oraz komunalnych z podziałem na poszczególne budynki na dzień 30.06.2020 r.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  ZALEGŁOŚCI    pdf

Ogłoszenie z dnia 17.06.2020
Ogłoszenie z dnia 03.06.2020
Ogłoszenie z dnia 29.05.2020r.

Informujemy, że od miesiąca czerwca 2020r. ulegają zmianie opłaty:
- gospodarka odpadami komunalnymi - (wywóz nieczystości)
- woda i odprowadzanie ścieków
Wysokość tych opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni (Zarządu i Rady Nadzorczej), a Spółdzielnia nie ma możliwości prowadzenia negocjacji, rozmów na temat wysokości tych opłat.

  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf

Ogłoszenie z dnia 14.05.2020r.

Informujemy, że biuro Spółdzielni jest otwarte w godzinach:

poniedziałek -      7:00 - 16:00
wtorek, środa, czwartek -      7:00 - 15:00
piątek -      7:00 - 14:00

W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przychodzących do Spółdzielni oraz pracowników, ponawiamy prośbę o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad: osoba wchodząca do biura ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz musi zachować 2 m odległość między osobami przebywającymi w budynku. Prosimy również o dokonywanie dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach w biurze Spółdzielni.
W związku z małą ilością osób korzystających z dokonywania opłat w kasach Spółdzielni, od dnia 18 maja 2020 roku do dyspozycji będzie czynna jedna kasa, w której będzie można dokonać opłat w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej.

Kasa będzie czynna do odwołania w godzinach:

poniedziałek -      7:30 - 15:30
wtorek, środa, czwartek -      8:00 - 15:00
piątek -      8:00 - 14:00
Ogłoszenie z dnia 28.04.2020r.

Od dnia 4 maja 2020r. (poniedziałek) zostanie otwarte biuro Spółdzielni. Umożliwi to m.in. dokonywanie wpłat w kasie oraz bezpośrednią realizację innych spraw przez mieszkańców. W trosce o interesantów oraz pracowników zostanie wprowadzony limit 8 osób (interesantów) jednocześnie przebywających w biurze Spółdzielni.
Prosimy o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad: osoba wchodząca do biura musi posiadać maseczkę ochronną, rękawiczki, a także należy zachować 2m odległość między osobami przebywającymi w budynku.
Do dyspozycji będą dwie kasy, jedna czynna w godz. 7-14, w której będzie możliwość płatności kartą, druga w godz. 8-15. Prosimy w miarę możliwości o dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.
Przypominamy, że termin płatności za opłaty mieszkaniowe za miesiąc 05/2020 oraz dopłaty za odpady komunalne (dotyczy osób, które otrzymały zawiadomienia) mija 12 maja 2020r.

Ogłoszenie z dnia 28.04.2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że rozpoczęła wymianę pojemników (kolor czarny) na odpady komunalne zmieszane w zasobach Spółdzielni. Do pojemników należy wrzucać tylko te odpady, które nie podlegają obowiązkowej segregacji. Pozostałe pojemniki, które znajdują się w miejscach gromadzenia odpadów, są przeznaczone na odpady segregowane w odpowiednich frakcjach (różne kolory pojemników), dostarczone są przez Związek Gmin "Czyste Środowisko". Pojemniki zostały zakupione ze środków pochodzących od mieszkańców Spółdzielni. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dbałość o pojemniki w zakresie porządkowym i technicznym oraz prawidłowe korzystanie z pojemników. Wymiana pojemników we wszystkich miejscach należących do Spółdzielni powinna zakończyć się do 6 maja 2020r.
Na każdym pojemniku znajduje się naklejka zawierająca adres budynku (nazwa ulicy i numer budynku). Prosimy o korzystanie z tych pojemników, które są przeznaczone dla odpowiedniego budynku.
Przypominamy, że od 1 czerwca 2020r. obowiązują nowe stawki za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz nowe zasady prowadzeni tej gospodarki, w tym m.in. obowiązkowa segregacja odpadów przez wszystkich mieszkańców.

Ogłoszenie z dnia 21.04.2020r.

Informujemy, że od dnia 22 kwietnia 2020r. Spółdzielnia rozpocznie przekazywanie maseczek ochronnych. Maseczki będą wkładane do skrzynek pocztowych każdego mieszkania w ilości zgodnej z ilością osób, za które była naliczona opłata za odpady komunalne w miesiącu kwietniu 2020r. Maseczki znajdują się w zamkniętym opakowaniu foliowym i są wielokrotnego użytku. Informacja używania i czyszczenia maseczki znajduje się pod ogłoszeniem.
Maseczki ochronne zostały przekazane Spółdzielni przez Burmistrza Miasta Ostróda.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  INSTRUKCJA    pdf

Ogłoszenie z dnia 01.04.2020r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie informuje, że od dnia 31.03.2020r. obowiązuje ustawa z dnia 31.03.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 90 w/w ustawy, jeżeli termin zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz z art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy w naszej Spółdzielni jest zgodny z rokiem kalendarzowym i upływa z dniem 31 grudnia każdego roku. Zgodnie z Prawem spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie powinno być zwołane do dnia 30 czerwca 2020r.

Zapis art. 90 ustawy tworzącej tzw. "tarczę antykryzysową" przedłuża termin zwołania Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni i zależny od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zarząd Spółdzielni zwoła Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ostateczny termin to 6 tygodni po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Informujemy ponownie, że wszelkie sprawy i zapytania prosimy kierować poprzez kontakt telefoniczny, mail'owy lub listowny. W dalszym ciągu nie jest możliwe dokonywanie wpłat w kasie w siedzibie Spółdzielni. Prosimy o korzystanie z e-uslug dostępnych na naszej stronie internetowej oraz realizację wpłat w formie przelewów bankowych. Numery telefonów, adresy mailowe oraz numery rachunków bankowych znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni.

Prezes Zarządu

Ogłoszenie z dnia 23.03.2020r.

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z zagrożeniem epidemicznym wyłączone z użytku do odwołania zostają place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu znajdujące się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność".
Decyzja ta jest związana z tym, że koronawirus na powierzchniach plastikowych, metalowych, drewnianych lub szklanych utrzymuje się od kilku godzin do kilku dni. W tym czasie podczas korzystania z urządzeń zabawowych i siłowni istnieje możliwość zarażenia.
Przed zamknięciem, wszystkie place zabaw i siłownie zostaną zdezynfekowane. W najbliższym czasie przy obiektach znajdzie się taśma ograniczająca i tabliczka informacyjna o zakazie korzystania z placów zabaw i siłowni.
Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd SM "Jedność" w Ostródzie

Ogłoszenie z dnia 18.03.2020r.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "Jedność" w Ostródzie


Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020 poz. 433) oraz w związku z coraz liczniejszymi zakażeniami koronawirusem, Spółdzielnia wprowadziła następujące zmiany, ograniczenia i dodatkowe działania:

 1. Biuro Spółdzielni (Jagiełły 37) oraz Osiedlowy Dom Kultury "Jedność" (Chrobrego 4) zostały zamknięte w trosce o zdrowie mieszkańców, kontrahentów i pracowników. Spółdzielnia nadal wykonuje swoje zadania i obowiązki oraz obsługę interesantów w sposób zdalny pracując: w poniedziałek 8-16, od wtorku do czwartku 7-15, w piątek 7-14.
 2. AKCJA WODA DLA SZPITALA - więcej informacji po kliknięciu specjalnego baneru w górnej części strony internetowej.
 3. Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej bądź listownej. Niezbędne numery telefonów i adresy e-mail znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni.
 4. Służba techniczna i konserwatorska będzie prowadziła dyżury i usuwała awarie, które stanowią zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców oraz w celu prawidłowego funkcjonowania wszystkich instalacji w budynkach (częściach wspólnych). Osoby usuwające awarie zostały wyposażone w środki zapobiegające zarażeniu.
 5. Systematycznie prowadzimy dezynfekcję: posadzek w klatkach schodowych, drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych w wiatrołapie, poręczy na klatkach schodowych, wejść do piwnic i innych dostępnych miejsc. Używane środki posiadają atest higieniczny
 6. Nie jest możliwa bezpośrednia obsługa kasowa i dlatego prosimy o maksymalne wykorzystanie możliwości płatności elektronicznej.

W trosce o Państwa zdrowie apelujemy o rozsądne i odpowiedzialne podejście do panującej sytuacji i przestrzeganie zaleceń i procedur wprowadzonych przez władze miejskie i państwowe.

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Ogłoszenie z dnia 14.03.2020r.

Czasowe zawieszenie kontroli w lokalach mieszkalnych
(13.03.2020 r.)
Szanowni Mieszkańcy,
W trosce o Państwa zdrowie i życie, a w związku z decyzją Rządu RP z dnia 11.03.2020 r., mającą na celu podjęcie działań w kierunku zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa, informuję, że od dnia 13.03.2020 r. do odwołania zawieszamy przewidziane w tym terminie przeprowadzanie przez służby własne Spółdzielni, jak i służby zewnętrzne kontroli kominiarskich, instalacji gazowych oraz pozostałych czynności kontrolnych i sprawdzających.
Wejście pracowników Spółdzielni bądź pracowników innych służb do Państwa lokali mieszkalnych odbywać się będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii, których skutki stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa ich użytkowników, bądź użytkowników innych lokali w danym budynku lub awarii mogących wpłynąć na pogorszenie się stanu technicznego budynku.
O wyznaczonych ponownych terminach przeprowadzenia kontroli w Państwa lokalach mieszkalnych będziemy informować na bieżąco, w dotychczas obowiązujący w Spółdzielni sposób.

Apel do mieszkańców
(13.03.2020 r.)
Szanowni Mieszkańcy,
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej koronawirusa, prosimy wszystkich Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" o kontakt wyłącznie drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub listowej. Biuro Spółdzielni oraz Osiedlowy Dom Kultury "Jedność" zostały zamknięte do odwołania.
Utrudnienia w bezpośrednim kontakcie dotyczą również spotkań Prezesa Spółdzielni z Mieszkańcami.
Niezbędne numery telefonów oraz adresy e-mail znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.jednosc-ostroda.pl
Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia w sprawie kampanii informacyjnej dotyczącej zakażeń koronawirusem.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "Jedność" w Ostródzie

Ogłoszenie z dnia 11.03.2020r.

Z powodu zagrożenia koronawirusem
biuro Spółdzielni będzie zamknięte od dnia 11.03.2020 r.
do odwołania.
Wszelkich informacji pracownicy będą udzielali telefonicznie.
Płatności prosimy dokonywać w formie elektronicznej.
Od wpłat po terminie nie będą naliczane odsetki.

Zarząd Spółdzielni

Ogłoszenie z dnia 05.03.2020r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje mieszkańców zasobów spółdzielczych o podjęciu działań zmierzających do zmiany organu prowadzącego gospodarkę odpadami komunalnymi w Naszym mieście. Inicjatywa Spółdzielni spowodowana jest przede wszystkim brakiem zróżnicowania i obniżenia opłat za wywóz śmieci w budownictwie wielorodzinnym.
W związku z powyższym Spółdzielnia zamierza wnieść do Rady Miejskiej w Ostródzie petycję z żądaniem podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda ze Związku Gmin Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".
Licząc na Państwa poparcie prosimy o zapoznanie się z pełną treścią petycji zamieszczoną pod ogłoszeniem oraz złożenie podpisu pod jej treścią. Petycje można podpisać w Biurze Obsługi (na parterze), w Dziale Administracji - pokój 109 (na parterze), w Dziale Technicznym - pokój 212 (na piętrze), w Dziale Organizacyjno-Prawnym - pokój 205 (na piętrze) oraz w Sekretariacie - pokój 206 (na piętrze). Do udzielania informacji w sprawie upoważnieni są Pełnomocnicy Zarządu, Kierownicy wszystkich Działów Spółdzielni oraz pracownicy Sekretariatu.

  PETYCJA    pdf

Ogłoszenie z dnia 13.02.2020r.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy, że na stronie internetowej rzeczjasna.ostroda.pl ukazał się artykuł "Burza w kuble śmieci - kto tu ma rację?" Z treścią artykułu można zapoznać się  POD TYM ADRESEM 

Prezes Zarządu Spółdzielni odniósł się do spraw związanych wyłącznie z gospodarką odpadami komunalnymi, które zawiera artykuł.

  TREŚĆ ODPOWIEDZI    pdf

Ogłoszenie z dnia 05.08.2019r.

Informujemy, że od dnia 7 sierpnia 2019r. ulegają zmianie (podwyższeniu) ceny za energię cieplną dostarczaną przez MPEC spółka z o.o. w Ostródzie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody do lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Jest to druga zmiana cen ciepła w bieżącym roku.

- Od 1 stycznia 2019r. ceny ciepła wzrosły przeciętnie o: 18.71% - opłata stała i 13,99% - opłata zmienna.

- Od 7 sierpnia 2019r. ceny ciepła wzrosną przeciętnie o: 7,31% - opłata stała i 9,14% - opłata zmienna.

Zarząd Spółdzielni informuje, że od 1 września 2019r. zostanie wprowadzona zmiana wysokości składnika Zaliczka na energię cieplną - opłata stała a o jej wysokości każdy użytkownik lokalu, właściciel zostanie powiadomiony w miesiącu sierpniu br. odrębnym pismem. Składniki opłat: Zaliczka na C.O. - opłata zmienna oraz Zaliczka podgrzanie wody nie ulegną zmianie do końca 2019r. Po analizie poniesionych kosztów i wysokości zaliczek na energię cieplną w 2019r. Spółdzielnia podejmie decyzję o wysokości tych opłat w następnych miesiącach.

Informujemy, że zaliczka na C.O. pobierana przez Spółdzielnię jest na tym samym poziomie od wielu lat, natomiast dwukrotna podwyżka przez dostawcę energii cieplnej (zwłaszcza opłaty zmiennej) w bieżącym roku będzie miała duże znaczenie w rozliczeniu centralnego ogrzewania i podgrzania wody w 2019r.

Spółdzielnia nie jest stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który na wniosek MPEC spółka z o.o. w Ostródzie, wydał decyzję o zmianie (podwyższeniu) cen za energię cieplną. Spółdzielnia nie posiada żadnych możliwości prawnych, organizacyjnych do negocjacji wysokości cen, ani terminu ich wprowadzenia.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni.

Ogłoszenie z dnia 14.01.2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie przy ul. Jagiełły 37 uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe po kapitalnym remoncie, wykończone w wysokim standardzie w budynku handlowo - usługowym przy ul. Czarnieckiego 32 w Ostródzie o powierzchni:

 • 94,20 m2 - sala handlowo - sprzedażowa
 • 71,60 m2 - sala handlowo - sprzedażowa

wyposażone w: nową instalację elektryczną wraz z osprzętem, instalację multimedialną, instalację UTP, instalację alarmową z programatorami i czujnikami ruchu, instalację do kamer, oświetlenie LED.

W powyższej sprawie można uzyskać informację w administracji Spółdzielni tel. 89 642 32 01 ; 89 642 32 14.

WYNAJEM WYNAJEM WYNAJEM
Ogłoszenie z dnia 14.01.2019r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w styczniowym Biuletynie Informacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  BIULETYN 01/2019    pdf

Ogłoszenie z dnia 24.11.2018r.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych na terenie powiatu ostródzkiego w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU    pdf

Ogłoszenie z dnia 29.10.2018r.

Zmiany w dofinansowaniu wymiany stolarki okiennej
od 1 stycznia 2019r.

W dniu 25.09.2018r. Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek Zarząd podjęła uchwałę Nr 77/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do wymiany stolarki okiennej. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi do regulaminu, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019r.
W przypadku wątpliwości informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni.
Treść nowego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce: WEWN. REGULAMINY.

Ogłoszenie z dnia 29.10.2018r.

Od 1 stycznia 2019r. nastąpi podział dotychczasowego
składnika opłat ZALICZKA na C.O.:

Zaliczka CO

Podział składnika zostanie tak ustalony, aby wartość dwóch nowoutworzonych składników nie była wyższa od wartości "starego" składnika więcej niż 3zł (co może być spowodowane zaokrągleniami). Jedynym powodem wzrostu tych składników może być zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa ciepła dla dostawcy energii cieplnej - MPEC Sp. z o.o. Ostróda.
O ewentualnych zmianach w taryfie zostaną Państwo poinformowani, natomiast w miesiącu grudniu 2018r. otrzymają Państwo informację z wysokością zaliczek od 01.01.2019r. Wszelkich informacji o powyższych zmianach udziela Kierownik Działu Finansowo - Księgowego.

Ogłoszenie z dnia 28.08.2018r.

Bezgotówkowa forma płatności

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że od dnia 30.08.2018 r. w kasie głównej Spółdzielni została wprowadzona bezgotówkowa forma płatności - karty płatnicze oraz płatność mobilna Blik.

Ogłoszenie z dnia 13.06.2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność w Ostródzie informuje, że w związku z zatwierdzeniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dniem 11 czerwca 2018 r. wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. na okres 3 lat (Decyzja GD.RET.070/221-222/D/2018.KR).

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KOMUNIKAT    pdf

Ogłoszenie z dnia 12.06.2018r.

GARAŻE E-USŁUGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że użytkownicy, właściciele garaży mają dostęp do Internetowej Kartoteki Użytkownika Lokalu.
Mieszkańcy zasobów Spółdzielni mają dopisaną dodatkową kartotekę (garażu) do lokalu mieszkalnego w e-usługach. Login i hasło pozostają bez zmian.
Natomiast użytkownicy, właściciele garaży spoza zasobów Spółdzielni mają utworzone nowe konto w e-usługach. Osoba posiadająca tytuł prawny do garażu może zgłosić się do biura Spółdzielni pok. 100 (naprzeciwko portierni) z dowodem tożsamości. Otrzyma kartę z przydzielonym identyfikatorem (loginem) i hasłem.
Zapraszamy do korzystania z e-usług.

Ogłoszenie z dnia 25.05.2018r.

Komunikat Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie dotyczący wejścia w życie z dniem 25 maja 2018r. rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KOMUNIKAT    pdf

Ogłoszenie z dnia 11.09.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie uprzejmie informuje, że od dnia 09.09.2017r. obowiązują przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które w istotny sposób zmieniają min. zasady nabycia i utraty członkostwa w spółdzielni.

W związku z powyższym, w załączeniu, zamieszczony został tekst Ustawy z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 25.08.2017r. poz. 1596.

Wszelkich informacji, związanych z powyższymi zmianami, udziela Dział Organizacyjno-Prawny Spółdzielni - tel. 642-32-12 lub 642-32-04.

Z poważaniem Prezes Zarządu

kliknij tutaj aby otworzyć -->  TEKST USTAWY    pdf

Ogłoszenie z dnia 26.04.2017r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ"
DOTYCZĄCA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W dniu 18.04.2017r. (data wpływu do Spółdzielni 26.04.2017r.) Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie, wydał decyzję dla Państwa budynku, w której stwierdził, że w okresie od 01.07.2013r. do 31.07.2013r. nie była możliwa selektywna zbiórka odpadów oraz naliczył dla wszystkich mieszkańców opłatę wyższą, jak za odpady niesegregowane. Za okres od sierpnia 2013r. do bieżącego miesiąca 2017r. Spółdzielnia nie posiada decyzji Związku. Pomimo prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, stwierdzających że w budynkach wielorodzinnych można różnicować stawki opłat w zależności od deklaracji mieszkańców, Związek nie podziela stanowiska Sądu. Tym samym stosuje odpowiedzialność zbiorową dla wszystkich mieszkańców Państwa nieruchomości, nie uwzględniając Państwa woli wyrażonej w złożonych oświadczeniach. Decyzja Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" nie jest prawomocna.

Zarząd Spółdzielni nie podziela stanowiska Związku w tej sprawie i wykorzysta procedurą odwoławczą od wydanej decyzji.

Ogłoszenie z dnia 16.09.2016r.

UWAGA !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie blokowania (przysłaniania) przewodów wentylacyjnych w lokalch. Blokowanie kratek wentylacyjnych wpływa na komfort zamieszkiwania oraz stwarza zagrożenie życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożaru, wybuchu, zatrucia gazem i tlenkiem węgla.

Ogłoszenie z dnia 01.07.2015r.

Od dnia 01.07.2015 r. nie będzie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  CZYTAJ         

Ogłoszenie z dnia 26.02.2015r.

Informacja o dopłatach do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  CZYTAJ         

Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że od października 2014 w Ostródzie przy ul. Kopernika 3 został uruchomiony Punkt Partnerski ENERGA.

Biuro realizuje czynności:
- Informacje - jak zostać naszym klientem, wymagane dokumenty,
- Podpisanie umowy i założenie licznika,
- Oferta rabatowa dla firm,
- Aktywacja usług Rozliczenia Rzeczywiste, Rozliczenia Pre-Paid,
- Przepisanie licznika (nowy Odbiorca), ponowne założenie licznika (np.: po demontażu licznika)

Ogłoszenie z dnia 30.12.2013r.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dodatku energetycznego dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego. Szczegóły na stronie MOPS Ostróda -   CZYTAJ WIĘCEJ  

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków :

Przewodniczący Rady Nadzorczej

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 1500 do 1600


Zarząd Spółdzielni

poniedziałki od 1300 do 1500


Zapisy przyjmuje się od poniedziałku do piątku w sekretariacie spółdzielni osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu :
089-646-67-84


Kasa spółdzielni

Informujemy, że kasa spółdzielni przyjmuje wpłaty w następujących godzinach :

kasa

poniedziałek od 730 do 1530

wtorek, środa, czwartek od 800 do 1500

piątek od 800 do 1400E-USŁUGIUNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas
539458
gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :