LOGO
               
                             STRONA GŁÓWNA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Ogłoszenie z dnia 14.01.2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie przy ul. Jagiełły 37 uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe po kapitalnym remoncie, wykończone w wysokim standardzie w budynku handlowo - usługowym przy ul. Czarnieckiego 32 w Ostródzie o powierzchni:

  • 94,20 m2 - sala handlowo - sprzedażowa
  • 71,60 m2 - sala handlowo - sprzedażowa

wyposażone w: nową instalację elektryczną wraz z osprzętem, instalację multimedialną, instalację UTP, instalację alarmową z programatorami i czujnikami ruchu, instalację do kamer, oświetlenie LED.

W powyższej sprawie można uzyskać informację w administracji Spółdzielni tel. 89 642 32 01 ; 89 642 32 14.

Ogłoszenie z dnia 14.01.2019r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w styczniowym Biuletynie Informacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  BIULETYN 01/2019    pdf

Ogłoszenie z dnia 24.11.2018r.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych na terenie powiatu ostródzkiego w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU    pdf

Ogłoszenie z dnia 29.10.2018r.

Zmiany w dofinansowaniu wymiany stolarki okiennej
od 1 stycznia 2019r.

W dniu 25.09.2018r. Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek Zarząd podjęła uchwałę Nr 77/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do wymiany stolarki okiennej. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi do regulaminu, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019r.
W przypadku wątpliwości informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni.
Treść nowego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce: WEWN. REGULAMINY.

Ogłoszenie z dnia 29.10.2018r.

Od 1 stycznia 2019r. nastąpi podział dotychczasowego
składnika opłat ZALICZKA na C.O.:

Zaliczka CO

Podział składnika zostanie tak ustalony, aby wartość dwóch nowoutworzonych składników nie była wyższa od wartości "starego" składnika więcej niż 3zł (co może być spowodowane zaokrągleniami). Jedynym powodem wzrostu tych składników może być zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa ciepła dla dostawcy energii cieplnej - MPEC Sp. z o.o. Ostróda.
O ewentualnych zmianach w taryfie zostaną Państwo poinformowani, natomiast w miesiącu grudniu 2018r. otrzymają Państwo informację z wysokością zaliczek od 01.01.2019r. Wszelkich informacji o powyższych zmianach udziela Kierownik Działu Finansowo - Księgowego.

Ogłoszenie z dnia 19.10.2018r.

Szczegółowa informacja na temat zadłużenia z tytułu opłat mieszkaniowych oraz komunalnych z podziałem na poszczególne budynki na dzień 30.09.2018 r.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  ZALEGŁOŚCI    pdf

Ogłoszenie z dnia 28.08.2018r.

Bezgotówkowa forma płatności

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że od dnia 30.08.2018 r. w kasie głównej Spółdzielni została wprowadzona bezgotówkowa forma płatności - karty płatnicze oraz płatność mobilna Blik.

Ogłoszenie z dnia 13.06.2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność w Ostródzie informuje, że w związku z zatwierdzeniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dniem 11 czerwca 2018 r. wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. na okres 3 lat (Decyzja GD.RET.070/221-222/D/2018.KR).

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KOMUNIKAT    pdf

Ogłoszenie z dnia 12.06.2018r.

GARAŻE E-USŁUGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że użytkownicy, właściciele garaży mają dostęp do Internetowej Kartoteki Użytkownika Lokalu.
Mieszkańcy zasobów Spółdzielni mają dopisaną dodatkową kartotekę (garażu) do lokalu mieszkalnego w e-usługach. Login i hasło pozostają bez zmian.
Natomiast użytkownicy, właściciele garaży spoza zasobów Spółdzielni mają utworzone nowe konto w e-usługach. Osoba posiadająca tytuł prawny do garażu może zgłosić się do biura Spółdzielni pok. 100 (naprzeciwko portierni) z dowodem tożsamości. Otrzyma kartę z przydzielonym identyfikatorem (loginem) i hasłem.
Zapraszamy do korzystania z e-usług.

Ogłoszenie z dnia 25.05.2018r.

Komunikat Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie dotyczący wejścia w życie z dniem 25 maja 2018r. rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KOMUNIKAT    pdf

Ogłoszenie z dnia 19.12.2017r.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie

Zbliżający się koniec roku to odpowiedni czas na przekazanie Państwu informacji o tym co zrealizowano w mijającym roku, a także o planach na przyszłość oraz zmianach, które będą obowiązywały od nowego roku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW    pdf

Ogłoszenie z dnia 11.09.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie uprzejmie informuje, że od dnia 09.09.2017r. obowiązują przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które w istotny sposób zmieniają min. zasady nabycia i utraty członkostwa w spółdzielni.

W związku z powyższym, w załączeniu, zamieszczony został tekst Ustawy z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 25.08.2017r. poz. 1596.

Wszelkich informacji, związanych z powyższymi zmianami, udziela Dział Organizacyjno-Prawny Spółdzielni - tel. 642-32-12 lub 642-32-04.

Z poważaniem Prezes Zarządu

kliknij tutaj aby otworzyć -->  TEKST USTAWY    pdf

Ogłoszenie z dnia 26.04.2017r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ"
DOTYCZĄCA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W dniu 18.04.2017r. (data wpływu do Spółdzielni 26.04.2017r.) Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie, wydał decyzję dla Państwa budynku, w której stwierdził, że w okresie od 01.07.2013r. do 31.07.2013r. nie była możliwa selektywna zbiórka odpadów oraz naliczył dla wszystkich mieszkańców opłatę wyższą, jak za odpady niesegregowane. Za okres od sierpnia 2013r. do bieżącego miesiąca 2017r. Spółdzielnia nie posiada decyzji Związku. Pomimo prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, stwierdzających że w budynkach wielorodzinnych można różnicować stawki opłat w zależności od deklaracji mieszkańców, Związek nie podziela stanowiska Sądu. Tym samym stosuje odpowiedzialność zbiorową dla wszystkich mieszkańców Państwa nieruchomości, nie uwzględniając Państwa woli wyrażonej w złożonych oświadczeniach. Decyzja Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" nie jest prawomocna.

Zarząd Spółdzielni nie podziela stanowiska Związku w tej sprawie i wykorzysta procedurą odwoławczą od wydanej decyzji.

Ogłoszenie z dnia 16.09.2016r.

UWAGA !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie blokowania (przysłaniania) przewodów wentylacyjnych w lokalch. Blokowanie kratek wentylacyjnych wpływa na komfort zamieszkiwania oraz stwarza zagrożenie życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożaru, wybuchu, zatrucia gazem i tlenkiem węgla.

Ogłoszenie z dnia 08.09.2015r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie uprzejmie informuje, że elektrośmieci - kompletne (lodówki, telewizory, pralki, komputery itp.) będą odbierane nieodpłatnie bezpośrednio od lokatorów po telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru tel. 601 680 880.

Zakazuje się wystawiania okien po dokonanej wymianie, ponieważ Wykonawca usługi zobowiązany jest do ich odbioru.

Ogłoszenie z dnia 01.07.2015r.

Od dnia 01.07.2015 r. nie będzie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  CZYTAJ         

Ogłoszenie z dnia 26.02.2015r.

Informacja o dopłatach do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  CZYTAJ         

Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że od października 2014 w Ostródzie przy ul. Kopernika 3 został uruchomiony Punkt Partnerski ENERGA.

Biuro realizuje czynności:
- Informacje - jak zostać naszym klientem, wymagane dokumenty,
- Podpisanie umowy i założenie licznika,
- Oferta rabatowa dla firm,
- Aktywacja usług Rozliczenia Rzeczywiste, Rozliczenia Pre-Paid,
- Przepisanie licznika (nowy Odbiorca), ponowne założenie licznika (np.: po demontażu licznika)

Ogłoszenie z dnia 30.12.2013r.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dodatku energetycznego dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego. Szczegóły na stronie MOPS Ostróda -   CZYTAJ WIĘCEJ  

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków :

Przewodniczący Rady Nadzorczej

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 1500 do 1600


Zarząd Spółdzielni

poniedziałki od 1300 do 1500


Zapisy przyjmuje się od poniedziałku do piątku w sekretariacie spółdzielni osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu :
089-646-67-84


Kasa spółdzielni

Informujemy, że kasa spółdzielni przyjmuje wpłaty w następujących godzinach :

kasa

poniedziałek od 900 do 1530

wtorek, środa, czwartek od 830 do 1500

piątek od 830 do 1400E-USŁUGI

UNIQA

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas
340121
gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :