LOGO
               
                             STRONA GŁÓWNA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Ogłoszenie z dnia 26.02.2015r.

Informacja o dopłatach do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  CZYTAJ         

Ogłoszenie z dnia 12.12.2014r.

INFORMACJA ZARZĄDU DLA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W OSTRÓDZIE

1. Najważniejsze zasady prawidłowej eksploatacji lokali mieszkalnych.

2. Informacja na temat wprowadzenia nowej taryfy dla energii cieplej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

3. Zmiana stawki opłaty za wodę i ścieki oraz ustalania norm na zużycie zimnej i ciepłej wody.

4. Informacja na temat zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych.

5. Informacja o książeczkach opłat mieszkaniowych.

6. Zmiana godzin urzędowania biura oraz przyjmowania wpłat w kasie Spółdzielni.

  CZYTAJ         

Ogłoszenie z dnia 10.12.2014r.

Szczegółowa informacja na temat zadłużenia z tytułu opłat mieszkaniowych oraz gospodarowania odpadami komunalnymi z podziałem na poszczególne budynki na dzień 30.XI 2014 r.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  ZALEGŁOŚCI    pdf

Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że od października 2014 w Ostródzie przy ul. Kopernika 3 został uruchomiony Punkt Partnerski ENERGA.

Biuro realizuje czynności:
- Informacje - jak zostać naszym klientem, wymagane dokumenty,
- Podpisanie umowy i założenie licznika,
- Oferta rabatowa dla firm,
- Aktywacja usług Rozliczenia Rzeczywiste, Rozliczenia Pre-Paid,
- Przepisanie licznika (nowy Odbiorca), ponowne założenie licznika (np.: po demontażu licznika)

Ogłoszenie z dnia 02.05.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie informuje, że posiada do wynajęcia lokale położone przy ul.:

 • - Pieniężnego 41 o powierzchni 150,36 m2
  z przeznaczeniem na działalność biurową lub handlowo-usługową
 • - Czarnieckiego 32 o powierzchni 551,20m2
  z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową
 • - Stępowskiego 12 o powierzchni 66,30m2
  z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową
 • - Czarnieckiego 32 o powierzchni 165,00m2
  z przeznaczeniem na działalność biurową lub handlowo-usługową
 • - Czarnieckiego 32 o powierzchni 24,60m2
  z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową

Szczegółowych informacji udziela dział administracji tel. 89-642-32-01 lub 89-642-32-14.


Ogłoszenie z dnia 30.12.2013r.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dodatku energetycznego dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego. Szczegóły na stronie MOPS Ostróda -   CZYTAJ WIĘCEJ  

Ogłoszenie z dnia 26.11.2013r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie podjęło Uchwałę Nr XIV/65/2013 w sprawie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Dopłaty przysługują na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie zamieszkującej w nieruchomości uwzględnione w złożonej deklaracji, przy czym przy ustalaniu liczby dzieci w rodzinie uwzględnia się dzieci:
- małoletnie,
- bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
- do 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym.

Wysokość dopłat stanowi 100% zadeklarowanej stawki (7,00 zł lub 9,00 zł), więc nie ponosicie Państwo opłat za trzecie i każde następne dziecko w rodzinie po spełnieniu wyżej wymienionych warunków.

Dopłaty przyznaje Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie na pisemny wniosek właściciela nieruchomości.

Treść Uchwały oraz wzór wniosku umieszczamy w załącznikach.


kliknij tutaj aby otworzyć -->  UCHWAŁA  pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  WNIOSEK  pdf

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków :

Przewodniczący Rady Nadzorczej

pierwszy poniedziałek miesiąca od 1300 do 1500


Zarząd Spółdzielni

poniedziałki od 1300 do 1500


Zapisy przyjmuje się od poniedziałku do piątku w sekretariacie spółdzielni osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu :
089-646-67-84


Kasa spółdzielni

Informujemy, że kasa spółdzielni przyjmuje wpłaty w następujących godzinach :

kasa

poniedziałek od 900 do 1530

wtorek, środa, czwartek od 830 do 1500

piątek od 830 do 1400E-USŁUGI

UNIQA

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas
120720
gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :