LOGO
               
                             STRONA GŁÓWNA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1700, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1300

Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "jedność" informuje, że od października 2014 w Ostródzie przy ul. Kopernika 3 został uruchomiony Punkt Partnerski ENERGA.

Biuro realizuje czynności:
- Informacje - jak zostać naszym klientem, wymagane dokumenty,
- Podpisanie umowy i założenie licznika,
- Oferta rabatowa dla firm,
- Aktywacja usług Rozliczenia Rzeczywiste, Rozliczenia Pre-Paid,
- Przepisanie licznika (nowy Odbiorca), ponowne założenie licznika (np.: po demontażu licznika)

Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie informuje o planowanej akcji przewonienia gazu ziemnego, która zostanie przeprowadzona na terenie miasta i gminy Ostróda w terminie 20, 21, 23 i 24 października 2014r.   CZYTAJ WIĘCEJ 

Ogłoszenie z dnia 02.05.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie informuje, że posiada do wynajęcia lokale położone przy ul.:

 • - Pieniężnego 41 o powierzchni 150,36 m2
  z przeznaczeniem na działalność biurową lub handlowo-usługową
 • - Czarnieckiego 32 o powierzchni 551,20m2
  z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową
 • - Stępowskiego 12 o powierzchni 66,30m2
  z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową
 • - Czarnieckiego 32 o powierzchni 165,00m2
  z przeznaczeniem na działalność biurową lub handlowo-usługową
 • - Czarnieckiego 32 o powierzchni 24,60m2
  z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową

Szczegółowych informacji udziela dział administracji tel. 89-642-32-01 lub 89-642-32-14.


Ogłoszenie z dnia 30.12.2013r.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dodatku energetycznego dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego. Szczegóły na stronie MOPS Ostróda -   CZYTAJ WIĘCEJ  

Ogłoszenie z dnia 26.11.2013r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie podjęło Uchwałę Nr XIV/65/2013 w sprawie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Dopłaty przysługują na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie zamieszkującej w nieruchomości uwzględnione w złożonej deklaracji, przy czym przy ustalaniu liczby dzieci w rodzinie uwzględnia się dzieci:
- małoletnie,
- bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
- do 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym.

Wysokość dopłat stanowi 100% zadeklarowanej stawki (7,00 zł lub 9,00 zł), więc nie ponosicie Państwo opłat za trzecie i każde następne dziecko w rodzinie po spełnieniu wyżej wymienionych warunków.

Dopłaty przyznaje Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie na pisemny wniosek właściciela nieruchomości.

Treść Uchwały oraz wzór wniosku umieszczamy w załącznikach.


kliknij tutaj aby otworzyć -->  UCHWAŁA  pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  WNIOSEK  pdf

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków :

Przewodniczący Rady Nadzorczej

pierwszy poniedziałek miesiąca od 1300 do 1500


Zarząd Spółdzielni

poniedziałki od 1300 do 1500


Zapisy przyjmuje się od poniedziałku do piątku w sekretariacie spółdzielni osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu :
089-646-67-84


Kasa spółdzielni

Informujemy, że kasa spółdzielni przyjmuje wpłaty w następujących godzinach :

kasa

poniedziałek od 900 do 1630

wtorek, środa, czwartek od 830 do 1500

piątek od 830 do 1300E-USŁUGI

UNIQA

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas
103595
gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :