LOGO
               
                             ZASOBY SPÓŁDZIELNI

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jedność” w Ostródzie zmieniła nazwę po uchwaleniu zmian do Statutu Spółdzielni i zarejestrowaniu ich przez KRS z dniem 9 czerwca 2011 r. – nowa nazwa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”.

Na dzień 31.12.2015 r. Spółdzielnia posiadała w swojej administracji 104 budynki łącznie z bazą. W 101 budynkach mieszkalnych znajdowały się 3634 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 187.925,38m2. Liczba lokali mieszkalnych wyodrębnionych wynosiła 1694 o powierzchni 90.267,04m2. W zasobach Spółdzielni znajdowały się: 64 lokale usługowe o powierzchni 6.216,33m2, 134 garaże o powierzchni 2.348,94m2 oraz lokale na potrzeby własne o łącznej powierzchni 2.256,45m2. Odrębną własność stanowiło: 28 garaży o powierzchni 490,94m2 i 17 lokali usługowych o powierzchni 1.236,48 m2.

Powierzchnia gruntów w zasobach Spółdzielni wynosiła 323.303,96m2, w tym własność gruntów, na których znajdowały się wszystkie budynki mieszkalne to 223.250,00m2. W użytkowaniu wieczystym Spółdzielnia posiadała 100.053,96m2 gruntów, na których znajdowały się lokale usługowe, garaże i mienie Spółdzielni. W ramach wyodrębniania nieruchomości lokalowych otrzymują one również udział w gruncie. W związku z tym na dzień 31.12.2015 r. lokale wyodrębnione posiadały w ramach własności 107.104,91m2 gruntów, a grunty będące w użytkowaniu wieczystym przypadające właścicielom wynosiły 3.816,63m2. Grunty o powierzchni 4.555,93m2 w użytkowaniu wieczystym, którymi władała Spółdzielnia były przeznaczone na działalność gospodarczą.


E-USŁUGI

UNIQA

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :