LOGO
               
               DZIAŁ KULTURALNO-OŚWIATOWY
Ogłoszenie z dnia 25.11.2020

Wszystkie dzieci zapraszamy do udziału w konkursie mikołajkowym.
Stwórzcie stroik/dekorację świąteczną lub jakąkolwiek pracę plastyczną utrzymaną w tematyce świąt Bożego Narodzenia :)
Na Wasze prace czekamy do dnia 04.12.2020 :)

Regulamin:
I Informacje ogólne.
1.1.Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" z siedzibą w Ostródzie, ul. Jagiełły 37.
1.2. Do konkursu mogą przystąpić dzieci (do lat 12) za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego.
II Warunki konkursu
2.1. Konkurs zaczyna się w dniu 23.11.2020 i kończy w dniu 04.12.2020 o godzinie 12:00.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- wykonanie pracy plastycznej/stroika świątecznego/bombki (dowolną techniką, o dowolnym rozmiarze, o dowolnym formacie).
- wykonanie pracy plastycznej i dostarczenie jej do Osiedlowego Dom Kultury "Jedność" ul. Chrobrego 4, Ostróda
- zgłoszenie pracy powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, wiek, numer telefonu do rodzica (opiekuna prawnego), nazwę szkoły
2.3. Udział w konkursie równoznaczny jest akceptacją regulaminu.
2.4. Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2.4.a - Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"
2.4.b Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją Polityki Prywatności ( http://www.jednosc-ostroda.pl/rodo.php)
2.4.c - Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
III Nagrody i zasady ich przyznawania
3.1 Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe ufundowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Jedność".
3.2. Nagrody zostaną przyznane osobom, które spełniły warunki uczestnictwa w konkursie.
3.3. Jury dokona oceny prac plastycznych i wyłoni laureatów.
3.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej na 3 dzień po zakończeniu konkursu a lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora oraz na fb ODK "Jedność". Laureat zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej. Odbiór nagród osobiście w wyznaczonym wcześniej terminie w ODK "Jedność".
IV Postanowienia końcowe
4.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator

Ogłoszenie z dnia 23.11.2020
Ogłoszenie z dnia 12.11.2020
Ogłoszenie z dnia 12.11.2020

Nasz Klub "Puszków" Obchodził niedawno 15-lecie istnienia. Z tej okazji nie zabrakło słodkości i prezentów dla trenera Włodzimierza Narewskiego.


Ogłoszenie z dnia 12.11.2020

ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE

Proszę nie wyrzucajcie baterii!!! Nie noście do Kauflandu!!! Przynoście je do nas :-)

Przekażemy je Przedszkolu w Młynarach, które uczestniczy w I edycji II-go Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Edukujemy - Pomagamy" organizowanego przez Organizację Odzysku S.A. Reba.

Zebrane baterie wesprą Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Pomóżmy w zbiórce zaprzyjaźnionej ŻÓŁTEJ EKIPIE z Powiatu Braniewskiego, która wspiera nas w zbiórce rzeczowej dla potrzebującej rodziny

Ogłoszenie z dnia 07.10.2020
Ogłoszenie z dnia 06.10.2020
Ogłoszenie z dnia 06.10.2020
Ogłoszenie z dnia 17.09.2020
Ogłoszenie z dnia 08.09.2020

Udało nam się uzbierać 4 pełne worki nakrętek dla chorego chłopca. Dziś dostarczyliśmy je do CUP w Ostródzie. Tym razem zbieraliśmy dla Bartusia z Pietrzwałdu, który choruje na rzadką chorobę Hallerordena-Spatza (NBIA).

Nakrętki
Ogłoszenie z dnia 01.09.2020
Ogłoszenie z dnia 02.07.2020
Ogłoszenie z dnia 24.06.2020
Ogłoszenie z dnia 19.06.2020
Ogłoszenie z dnia 17.06.2020
Ogłoszenie z dnia 03.06.2020
Ogłoszenie z dnia 13.09.2019
GITARA
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że posiada do wynajęcia pomieszczenia znajdujące się w Osiedlowym Domu Kultury "Jedność" przy ul. Chrobrego 4, z przeznaczeniem na szkolenia, konferencje, zebrania, konsultacje, jak również zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt multimedialny. Istnieje również możliwość skorzystania z zaplecza kuchennego.
Szczegółowych informacji udziela kierownik ODK "Jedność" Beata Horodyłowska (tel. 89 6158381, odk@jednosc-ostroda.pl), w godzinach otwarcia placówki.

Regulamin

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez ODK „Jedność” jest akceptacja Regulaminu ODK „Jedność”, a w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo dziecka w zajęciach (druk do pobrania poniżej lub w siedzibie placówki), którą rodzice/opiekunowie prawni powinni osobiście złożyć u kierownika ODK „Jedność”.


kliknij tutaj aby otworzyć --> REGULAMIN pdf


kliknij tutaj aby otworzyć --> ZGODA pdf

1    2    3    4

E-USŁUGIUNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :