LOGO
               
                                  PRZETARGI

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Ogłoszenie z dnia 01.09.2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych przy ul.

  1. 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 32 o powierzchni 18,40 m2
  2. 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 32 o powierzchni 165,00 m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie specyfikacji warunków najmu lokalu użytkowego w Spółdzielni pokój 109, lub ze strony internetowej www.jednosc-ostroda.pl., która stanowi integralną część ogłoszenia.

Akces brania udziału w przetargu musi być złożony na piśmie (druku sporządzonym przez Spółdzielnię) w sekretariacie Spółdzielni pok. 206 do dnia 25.09.2017r. do godz. 11.45.

Przetarg ustny odbędzie się w biurze Spółdzielni pok. 210

  1. dla lokalu przy ul. Czarnieckiego 32 o pow. 18,40 m2 w dniu 25.09.2017r. o godz. 12.00
  2. dla lokalu przy ul. Czarnieckiego 32 o pow. 165,00 m2 w dniu 25.09.2017r. o godz. 12.30

Szczegółowych informacji udziela dział administracji Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 89-642-32-01 lub 89-642-32-14

kliknij tutaj aby otworzyć -->  Oświadczenie    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  Specyfikacja - Czarnieckiego 32 pow. 18.40m2    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  Specyfikacja - Jagiełły 32 pow. 165m2    pdf

Ogłoszenie z dnia 05.09.2016r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" ul. Jagiełły 37 w Ostródzie posiada do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Osiedle Młodych 14-100 Ostróda o powierzchni 0,1334 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ostróda jako działka nr 101/33 obręb 7, wpisanej do księgi wieczystej nr EL 1O/00010352/8 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
Informacji w powyższej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem 89 642 32 08, 89 642 32 01.


E-USŁUGI

UNIQA

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :