LOGO
               
                                  PRZETARGI

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Ogłoszenie z dnia 31.08.2023

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetarg ustny na najem garażu samochodowego nr 6 usytuowanego przy ul. Armii Krajowej 6 o powierzchni 20,60 m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie specyfikacji warunków najmu garażu samochodowego w Spółdzielni pokój 109, lub ze strony internetowej www.jednosc-ostroda.pl. Specyfikacja stanowi integralną część ogłoszenia.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jagiełły 37 pok. 206 do dnia 15.09.2023r. do godz. 9:45 oświadczenie, w formie sporządzonej przez Spółdzielnię, wraz z oryginałem dowodu wpłaty wadium. Druk "oświadczenie" do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni www.jednosc-ostroda.pl lub w jej siedzibie pokój 109.

Przetarg ustny odbędzie się w biurze Spółdzielni pok. 210 w dniu 15.09.2023r. o godz. 10:00.

Szczegółowych informacji udziela dział techniczny i utrzymania zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 89-642-32-01, 89-642-32-14.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  OŚWIADCZENIE    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  SPECYFIKACJA    pdf

Ogłoszenie z dnia 01.03.2023

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe zlokalizowane przy ul. Czarnieckiego 32 o powierzchni: 71,60 m2, 53,83 m2, 551,20 m2, 100 m2, 24,60 m2, 147,13 m2, 217,05 m2, 165,00 m2, przy ul. Armii Krajowej 8 o powierzchni 44,65 m2, przy ul. Jagiełły 37 o powierzchni 16,00 m2, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową lub biurową.

Szczegółowych informacji udziela dział techniczny i utrzymania zasobów tel. 89 642-32-01; 89 642-32-14.

Ogłoszenie z dnia 31.03.2022
UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetargi nieograniczone pod nazwami:

  1. "Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem loggii oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępowskiego 4 w Ostródzie".
  2. "Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem loggii oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępowskiego 21 w Ostródzie".

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf

Ogłoszenie z dnia 31.03.2022
UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem loggii oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępowskiego 12 w Ostródzie", znajdującego się w zasobach Spółdzielni, zgodnie z instrukcjami zastosowanego systemu.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf


E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :