LOGO
               
                                  PRZETARGI

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Ogłoszenie z dnia 25.04.2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony:

Kompleksowa rozbudowa parkingu przy ul. Stępowskiego na działkach o nr ewid. 281/26, 183/10, 284/12, 284/13, 395 w obrębie 8 miasta Ostróda wraz z robotami towarzyszącymi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą można uzyskać za odpłatnością w wysokości 100 zł + VAT w biurze Spółdzielni pokój 212 tel. 89 642 32 09, e-mail: sekr@jednosc-ostroda.pl, sm_jednoscostroda@wp.pl

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni (pokój 206) w terminie do 08.05.2018r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni (pokój 210) w dniu 08.05.2018r. o godz. 9:30.

Oferenci przystępujący do przetargu muszą spełniać warunki określone w SIWZ. Wysokość wadium oraz warunki jego zwrotu lub utraty określono w SIWZ. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie z dnia 05.04.2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetargi nieograniczone dotyczące:

  1. Kompleksowego docieplenia wraz z remontem loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 21-Stycznia 39 w Ostródzie.
  2. Kompleksowego docieplenia wraz z remontem loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stępowskiego 10 oraz prac dociepleniowych i ogólnobudowlanych w przyległym budynku z lokalem użytkowym przy ul. Stępowskiego 8 w Ostródzie.
  3. Kompleksowego docieplenia wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 8 w Ostródzie.

Warunkiem przystąpienia do poszczególnych przetargów jest pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które można uzyskać odpłatnie, każda w wysokości 100 zł + VAT za pokwitowaniem w biurze Spółdzielni pokój 212 tel. 89 642 32 09, e-mail: sm_jednoscostroda@wp.pl

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni (pokój 206) w terminie do 16.04.2018r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni (pokój 210) w dniu 16.04.2018r. o godz.:

  1. Przetarg nr 1 - 9:30
  2. Przetarg nr 2 - 10:00
  3. Przetarg nr 3 - 10:30

Oferenci przystępujący do poszczególnych przetargów muszą spełniać warunki określone w SIWZ. Wysokość wadium oraz warunki jego zwrotu lub utraty określono w SIWZ. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie z dnia 05.09.2016r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" ul. Jagiełły 37 w Ostródzie posiada do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Osiedle Młodych 14-100 Ostróda o powierzchni 0,1334 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ostróda jako działka nr 101/33 obręb 7, wpisanej do księgi wieczystej nr EL 1O/00010352/8 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
Informacji w powyższej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem 89 642 32 08, 89 642 32 01.


E-USŁUGI

UNIQA

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas
234021
gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :