LOGO
               
                                  PRZETARGI

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Ogłoszenie z dnia 18.05.2020r.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie graficzne i wykonanie tablicy informacyjnej promującej projekt: "Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych przy ulicy 21 Stycznia 43 oraz Stępowskiego 4, 6 i 21 w Ostródzie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf

Ogłoszenie z dnia 18.05.2020r.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie graficzne i wykonanie tablic informacyjnych promujących projekt: "Modernizacja energetyczna budynków przy ulicy 21 Stycznia 26, 28, 30, 41, Stępowskiego 12 i 14 w Ostródzie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf

Ogłoszenie z dnia 11.05.2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż garażu Nr 1 w Ostródzie przy ul. Jagiełły 37 o powierzchni użytkowej 17,28 m2.
Cena wywoławcza wynosi 35.500 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych).
Wadium w kwocie 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) należy wpłacić do dnia 01.06.2020 r. na konto PKO Bank Polski O/Ostróda Nr 08 1020 3613 0000 6902 0002 5197.
Oferta powinna być złożona na druku sporządzonym przez Spółdzielnię wraz z dowodem wpłaty wadium w kwocie 3.500 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych) w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg nieograniczony na garaż nr 1 przy ul. Jagiełły 37".
Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się ze Specyfikacją warunków przetargu.
Druk oferty oraz specyfikacja do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni www.jednosc-ostroda.pl lub w siedzibie Spółdzielni pokój 205.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2020 r. w biurze Sp-ni przy ul. Jagiełły 37, pokój 210 godz. 13:00.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 02.06.2020r. godz. 13:30.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są dopełnić warunki określone w specyfikacji oraz zapoznać się ze stanem faktycznym garażu.
Telefon kontaktowy 89-642-32-12.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  SPECYFIKACJA    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  OŚWIADCZENIE    pdf

Ogłoszenie z dnia 11.03.2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem loggii oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 21 Stycznia 28 w Ostródzie", znajdującego się w zasobach Spółdzielni, zgodnie z instrukcjami zastosowanego systemu.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf


Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogła-sza przetarg nieograniczony pod nazwą:
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem loggii oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 21 Stycznia 41 w Ostródzie", znajdującego się w zasobach Spółdzielni, zgodnie z instrukcjami zastosowanego systemu.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf


Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem loggii oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 21 Stycznia 43 w Ostródzie", znajdującego się w zasobach Spółdzielni, zgodnie z instrukcjami zastosowanego systemu.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdfE-USŁUGIUNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas
482480
gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :