LOGO
                             STRONA GŁÓWNA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

UE
Informacja z dnia 20.06.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że od 1 lipca 2024 r. ulega zmianie taryfa dla ciepła, dostarczanego do budynków w zasobach spółdzielczych przez MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. Według informacji dostawcy ceny ciepła będą obniżone średnio o 3,96%.
W tabeli poniżej przedstawiamy stawki opłaty stałej oraz opłaty zmiennej obowiązujące do 30 czerwca 2024 r. i od 1 lipca 2024 r. a także różnice pomiędzy nimi. Podane stawki są wartościami brutto.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  INFORMACJA - PEŁNA TREŚĆ    pdf

Informacja z dnia 18.04.2024

W załączeniu skan pisma Prezesa Zarządu do Pani Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące udzielenia informacji odnośnie terminu i warunków uruchomienia konkursu na efektywność energetyczną dla spółdzielni mieszkaniowych w ramach programu FEnIKS, Działanie FENX.01.01. Efektywność energetyczna.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PISMO - PEŁNA TREŚĆ    pdf

Ogłoszenie z dnia 04.04.2024

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu marcu 2024 r. wyniosły 1.400.121,07 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu marcu 2023 r., koszty energii cieplnej wyniosły 1.593.614,58 zł brutto. Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie w marcu 2024 r. wyniosła 120.047,60 zł. W przeliczeniu na jedno mieszkanie, koszty w marcu 2024 r. zostały obniżone o 33,22 zł.

Ponadto informujemy, że łączne koszty energii cieplnej (centralne ogrzewanie i podgrzanie wody) dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni wynosiły:

- w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. - 5.028.724,25 zł
- w okresie od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. - 4.917.346,73 zł.

Z powyższego wynika, że koszty zmalały o 2,21% (nominalnie zmniejszenie o 111.377,52 zł).

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za marzec 2024 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku. Ponadto przypominamy, że od 1 kwietnia 2024 r. dostawca ciepła nie będzie udzielał rekompensaty dla Spółdzielni, która była zaliczana do tzw. "podmiotów wrażliwych". Rekompensata nie była udzielana w postaci zwrotu środków pieniężnych, lecz pomniejszała koszty w każdym miesiącu i za okres 10/2022 - 03/2024 koszty zostały pomniejszone w wyniku udzielonej rekompensaty w wysokości 1.320.296,69 zł, natomiast łączny koszt energii cieplnej w tym okresie (10/2022 - 03/2024) wyniósł 21.834.929,79 zł, a udzielona rekompensata stanowiła ok. 6,05 % poniesionych kosztów (informacja o zmianie taryfy dla ciepła dostarczanego do budynków w zasobach spółdzielczych przez MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni https://www.jednosc-ostroda.pl/ w ogłoszeniu z dnia 25.03.2024 r.).

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 03.2024    pdf

Ogłoszenie z dnia 03.04.2024

Harmonogram czyszczenia przewodów kominowych,
wentylacyjnych i spalinowych

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM    pdf

Ogłoszenie z dnia 25.03.2024

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że od 1 kwietnia 2024r. ulega zmianie taryfa dla ciepła, dostarczanego do budynków w zasobach spółdzielczych przez MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  INFORMACJA - PEŁNA TREŚĆ    pdf

Ogłoszenie z dnia 05.03.2024

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu lutym 2024 r. wyniosły 1.453.306,56 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu lutym 2023 r., koszty energii cieplnej wyniosły 1.698.271,02 zł brutto. Oznacza to zmniejszenie łącznych kosztów o około 14,42 % (nominalnie zmniejszenie o 244.964,46 zł).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie w lutym 2024 r. wyniosła 124.611,13 zł, co stanowi około 8,57 % wartości faktury. W przeliczeniu na jedno mieszkanie, koszty w lutym 2024 r. zostały obniżone o 34,48 zł.

Ponadto informujemy, że łączne koszty energii cieplnej (centralne ogrzewanie i podgrzanie wody) dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni wynosiły:

- w okresie od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r. - 3.435.109,67 zł
- w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r. - 3.517.225,66 zł.

Z powyższego wynika, że koszty wzrosły o 2,39% (nominalnie wzrost o 82.115,99 zł).

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za luty 2024 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 02.2024    pdf

Ogłoszenie z dnia 20.02.2024

HARMONOGRAM UZUPEŁNIENIA OSTRÓDA 13.05-17.05.2024

Poniedziałek 13.05.2024 godzina 12:00-20:00
ul. Osiedle Młodych nr 1,2,3,5,6
ul. Jaracza nr 11a,14a,16a,24,6a,16b

Wtorek 14.05.2024 godzina 12:00-20:00
ul. Armii Krajowej nr 6a,10,12,4,4a,6,8
ul. Grunwaldzka nr 11,25,4a,9

Środa 15.05.2024 godzina 12:00-20:00
ul. 21 Stycznia nr 18,20,24,26,28,32,39,41
ul. Jagiełły nr 11,13,13a,15a,17,17a,33,33a,35,7,7a,7b,7c,7d,9,9a
ul. Wyszyńskiego nr 28
ul. Plac Tysiąclecia nr 15
ul. Racławska nr 3
ul. Herdera nr 11
ul. Poniatowskiego nr 4

Czwartek 16.05.2024 godzina 12:00-20:00
ul. Chrobrego nr 2,4
ul. Rycerska nr 1,2,3,6,8
ul. Stępowskiego nr 10,12,13,14,2,21,23,27,31,4,6
ul. Zawiszy Czarnego nr 1,3,5,6
ul. Piłsudzkiego nr 1a

Piątek 17.05.2024 godzina 12:00-20:00
ul. Czarnieckiego nr 38a,55,57,61,63,65,67a,67b,67c

Nr kontaktowy do KONTROLERA 501 605 307

Harmonogram wykonania przeglądu instalacji gazowej
oraz wentylacyjnej w roku 2024.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 1    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 2    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 3    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 4    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 5    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 6    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 7    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 8    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 9    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 10    pdf

Ogłoszenie z dnia 02.02.2024

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu styczniu 2024 r. wyniosły 2.063.919,10 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu styczniu 2023 r., koszty energii cieplnej wyniosły 1.736.838,65 zł brutto. Oznacza to wzrost łącznych kosztów o około 18,83 % (nominalnie wzrost o 327.080,45 zł).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie w styczniu 2024 r. wyniosła 177.102,73 zł, co stanowi około 8,58 % wartości faktury. W przeliczeniu na jedno mieszkanie koszty w styczniu 2024 r. zostały obniżone o 49,00 zł.

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za styczeń 2024 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 01.2024    pdf

Informacja z dnia 29.01.2024

VII KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI POLSKIEJ

W dniach 22-23 stycznia 2024 roku w Warszawie odbył się VII Kongres Spółdzielczości, w którym uczestniczyło blisko 500 delegatów z 15 różnych branż spółdzielczych. Kongres dokonał oceny stanu spółdzielczości w RP oraz kierunków jej rozwoju w latach 2024 -2027. Wybrano również członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.
Więcej informacji na temat VII Kongresu Spółdzielczości:

  VII Kongres Spółdzielczości - relacja   

Ogłoszenie z dnia 22.01.2024

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODK "JEDNOŚĆ" W 2023 R.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  CZĘŚĆ 1    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  CZĘŚĆ 2    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  CZĘŚĆ 3    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  CZĘŚĆ 4    pdf

Ogłoszenie z dnia 03.01.2024

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu grudniu 2023 r. wyniosły 1.850.431,36 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu grudniu 2022 r., koszty energii cieplnej wyniosły 1.698.397,18 zł brutto. Oznacza to wzrost łącznych kosztów o około 8,95 % (nominalnie wzrost o 152.034,18 zł).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie w grudniu 2023 r. wyniosła 158.807,15 zł, co stanowi około 8,58 % wartości faktury. W przeliczeniu na jedno mieszkanie koszty w grudniu 2023 r. zostały obniżone o 43,94 zł.

Ponadto informujemy, że łączne koszty energii cieplnej (centralne ogrzewanie i podgrzanie wody) dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni wynosiły:
- w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - 8.722.046,31 zł
- w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - 13.169.912,93 zł

Z powyższego wynika, że koszty wzrosły o około 51,00% (nominalnie wzrost o 4.447.866,62 zł).

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za grudzień 2023 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 12.2023    pdf

Ogłoszenie z dnia 20.12.2023r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w Biuletynie Informacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  BIULETYN    pdf

Ogłoszenie z dnia 14.12.2023

INFORMACJA NA TEMAT ZMIANY WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI OD 01.01.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie otrzymała od Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie Zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla każdego punktu gromadzenia odpadów - w załączeniu skan jednego z zawiadomień, dotyczący Czarnieckiego 65, 67A, 67B, 67C.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  INFORMACJA - PEŁNA TREŚĆ    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PRZYKŁADOWE ZAWIADOMIENIE    pdf

Ogłoszenie z dnia 08.12.2023

JUBILEUSZ SPÓŁDZIELNI

Zbliża się ku końcowi rok 2023. Jest to jubileuszowy rok istnienia naszej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie - to już 65 lat.

To naprawdę piękny jubileusz. Pierwsze trzydzieści lat działalności Spółdzielni to przede wszystkim budowa pierwszych budynków wielorodzinnych z wielkiej płyty. Radość z otrzymanego mieszkania przysłaniała wszelkie niedoróbki ówczesnego budownictwa. Kolejne lata to poprawa estetyki i termomodernizacja budynków ze względu na lawinowy wzrost kosztów ciepła. Był to na pewno czas wielkich emocji, nie zawsze łatwych decyzji zarówno dla Rad Nadzorczych, dla Zarządów a także pracowników Spółdzielni. Trzeba jednak przyznać, tak z perspektywy lat, że sytuacja naszej Spółdzielni zawsze utrzymywała się na stabilnym poziomie co było i jest wynikiem zrozumienia i wyrozumiałości mieszkańców, rzetelnego i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. O stabilności w Spółdzielni niech świadczy to, że w 65 letniej historii Spółdzielni było czterech Prezesów. Pierwszym z nich był współzałożyciel Spółdzielni pan Jan Dębski, który pełnił tę funkcję w latach 1958 - 1969. Następni to: Leon Łosiakowski w latach 1970 - 1980, Wiesław Jabłoński w latach 1981 - 2009 a od czerwca 2009 roku jest nim Leszek Klonowski.

O dobrym zarządzaniu świadczyły i nadal świadczą dobre wyniki finansowe a także brak zagrożeń dla dalszej działalności Spółdzielni.

Przeprowadzane cyklicznie kontrole Spółdzielni przez biegłych rewidentów, lustratorów i inne zewnętrzne jednostki kontrolujące potwierdzają prawidłowo prowadzoną działalność Spółdzielni.

Efekty takiego zarządzania są bardzo widoczne. Ocieplone, estetyczne i kolorowe budynki mieszkalne (może jeszcze nie wszystkie, ale prace są systematycznie prowadzone), w niczym nie przypominają dawnych szarych bloków. Stworzone zostały różne udogodnienia dla mieszkańców, poprawa ich bezpieczeństwa, tworzone są nowe miejsca parkingowe, wiaty śmietnikowe, place zabaw. To wszystko jest dobrze oceniane przez mieszkańców.

Wiele z tych prac zostało wykonanych dzięki pozyskanym z zewnątrz środkom finansowym w tym funduszom unijnym, tak by w jak najmniejszym stopniu dodatkowo obciążać mieszkańców. Docenić należy zaangażowanie pracowników Spółdzielni w tworzeniu projektów dotyczących humanizacji osiedli mieszkaniowych.

Na pozytywną ocenę zasługuje prowadzona od początku istnienia Spółdzielni działalność społeczna, kulturalna i oświatowa, której oferta przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych. Osiedlowy Dom Kultury cieszy się dużym powodzeniem. Działalność ODK "Jedność" została w roku 2018 doceniona i otrzymała wyróżnienie: Złoty Laur Spółdzielczości.

Rada Nadzorcza z satysfakcją stwierdza, że nasza Spółdzielnia to tradycja i nowoczesność. Uważamy, że jest dobrze postrzegana w mieście a także w regionie i kraju. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia w branży spółdzielczej i organizacyjnej.

Od kilku jednak lat Spółdzielnia jak i jej mieszkańcy borykają się też i z problemami. Głównymi to przede wszystkim wysokie koszty mediów (centralne ogrzewanie, ciepła woda, energia elektryczna, gaz, zimna woda, odpady komunalne), których ceny nie są zależne od Spółdzielni. Są one niestety "narzucane" przez poszczególnych dostawców bez możliwości negocjacji. Na koszty działalności Spółdzielni wpływ mają również niestabilne ceny usług i materiałów, robocizny oraz niezależne czynniki jak m.in. inflacja, minimalne wynagrodzenie, itp.

W związku z tak pięknym jubileuszem Rada Nadzorcza składa podziękowania wszystkim mieszkańcom (byłym i obecnym), poprzednim i obecnemu Zarządowi. Podziękowania należą się również byłym i obecnym członkom Rady Nadzorczej, pracownikom Spółdzielni, wszystkim kontrahentom i osobom, które współpracują ze Spółdzielnią. Chcemy również życzyć Zarządowi i wszystkim pracownikom Spółdzielni dalszego rozwoju Spółdzielni i satysfakcji z wykonywanej pracy. Oby nasza Spółdzielnia mogą świętować następne jubileusze.

Z tej okazji życzymy też dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim członkom i mieszkańcom Spółdzielni.

Rada Nadzorcza                    
Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność w Ostródzie

Ogłoszenie z dnia 07.12.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu listopadzie 2023 r. wyniosły 1.545.450,87 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu listopadzie 2022 r., koszty energii cieplnej wyniosły 1.264.225,20 zł brutto. Oznacza to wzrost łącznych kosztów o około 22,24 % (nominalnie wzrost o 281.225,67 zł).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, w listopadzie 2023 r. wyniosła 132.653,35 zł, co stanowi około 8,58 % wartości faktury. W przeliczeniu na jedno mieszkanie koszty w listopadzie 2023 r. zostały obniżone o 36,71 zł.

Ponadto informujemy, że łączne koszty energii cieplnej (centralne ogrzewanie i podgrzanie wody) dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni wynosiły:
- w okresie od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r. - 7.023.649,13 zł
- w okresie od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r. - 11.319.481,57 zł

Z powyższego wynika, że koszty wzrosły o 61,16% (nominalnie wzrost o 4.295.832,44 zł).

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za listopad 2023 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 11.2023    pdf

Ogłoszenie z dnia 22.11.2023

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Ostródzie

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych na terenie powiatu ostródzkiego w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostródzie w związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz możliwością pojawienia się opadów śniegu oraz niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku i użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

W związku z powyższym obowiązkiem właścicieli i zarządców obiektów budowlanych jest m. in. niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku. Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym, zwracam się do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Ogłoszenie z dnia 20.11.2023

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

W związku z planowanym uruchomieniem zdalnie sterowanych szlabanów zlokalizowanych na wjazdach na tereny parkingów przed budynkami Rycerska 2, Zawiszy Czarnego 2, Zawiszy Czarnego 1 oraz Czarnieckiego 65 prosimy o składanie podań w sprawie zapewnienia dostępu do parkingów i wydania pilotów.

Dostęp do poszczególnych parkingów będzie możliwy dla mieszkańców Spółdzielni po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz opłaceniu kaucji za pilota. Pojazd musi być zarejestrowany na mieszkańca Spółdzielni, który ubiega się o dostęp do wybranego parkingu. Kaucja za pilota wynosi 73,80 zł brutto i jest zwracana w przypadku rezygnacji z miejsca parkingowego i zwrocie sprawnego nieuszkodzonego pilota. Jednocześnie informujemy, że nie decyduje kolejność składanych podań. Szlabany na parkingach przed budynkami Czarnieckiego 65 i Zawiszy Czarnego 1 wyposażone są w moduł SOS umożliwiający dostęp służb ratunkowych.

Dostęp do poszczególnych parkingów:

Parking "A" - zlokalizowany przed budynkiem Rycerska 2 z dostępem dla wszystkich mieszkańców osiedla Rycerska i Zawiszy Czarnego,

Parking "B" - zlokalizowany przed budynkiem Zawiszy Czarnego 2 z dostępem dla wszystkich mieszkańców osiedla Rycerska i Zawiszy Czarnego,

Parking "C" - zlokalizowany przed budynkiem Zawiszy Czarnego 1 z dostępem tylko dla mieszkańców budynków Zawiszy Czarnego 1, Zawiszy Czarnego 3 i Zawiszy Czarnego 5A,

Parking "D" - zlokalizowany przed budynkiem Czarnieckiego 65 z dostępem tylko dla mieszkańców budynków Czarnieckiego 63, Czarnieckiego 65, Czarnieckiego 67A i Czarnieckiego 67B,

Podania należy składać osobiście w siedzibie Spółdzielni - Sekretariat pokój 206 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sm_jednoscostroda@wp.pl w terminie do 27.11.2023r. Formularz podania znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.jednosc-ostroda.pl. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy PKO BP SA Oddział 1 w Ostródzie 08 1020 3613 0000 6902 0002 5197 po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego podania. Potwierdzenie opłaty kaucji wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu należy okazać przy wydawaniu pilota.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  ROZMIESZCZENIE PARKINGÓW    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PODANIE    pdf

Ogłoszenie z dnia 08.11.2023

PODWYŻKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI OD 01.01.2024r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2024r. zmienia się miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny i będzie wynosiła 29,00 zł od jednej osoby zamieszkałej.

Jest to wzrost o 7,00 zł od osoby (dotychczasowa stawka wynosi 22,00zł od osoby zamieszkałej) co stanowi 31,82%.

Opłata została wprowadzona uchwałą nr XXIII/85/2023 z dnia 31 października 2023r Zgromadzenia Związku Gmin Rejonu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Wzrosła również od 01.01.2024r. stawka opłaty podwyższonej za gospodarkę odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny z 44,00zł (dwukrotność opłaty podstawowej) do 87,00zł (trzykrotność opłaty podstawowej), co stanowi 97,73%.

Jednocześnie informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jest opłatą niezależną od spółdzielni. Spółdzielnia nie ma wpływu na wysokość opłaty.

W miesiącu grudniu 2023r. Spółdzielnia poinformuje Państwa o wysokości opłat mieszkaniowych obowiązujących od 1 stycznia 2024r. z uwzględnieniem zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W załączeniu treść uchwały nr XXIII/85/2023r. z dnia 31.10.2023r. Związku Gmin wraz z uzasadnieniem.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  TREŚĆ UCHWAŁY    pdf

Ogłoszenie z dnia 08.11.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu październiku 2023 r. wyniosły 1.036.105,46 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu październiku 2022 r., koszty energii cieplnej wyniosły 785.047,75 zł brutto. Oznacza to wzrost łącznych kosztów o około 31,98 % (nominalnie wzrost o 251.057,71 zł).

Jednocześnie informujemy, że sezon grzewczy 2023/2024 rozpoczął się od 9 października 2023 r. (21 dni grzewczych), natomiast w 2022 r. trwał przez cały miesiąc październik (31 dni grzewczych).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, w październiku 2023 r. wyniosła 89.004,01 zł, co stanowi około 8,59 % wartości faktury. W przeliczeniu na jedno mieszkanie koszty w październiku 2023 r. zostały obniżone o 24,63 zł.

Ponadto informujemy, że łączne koszty energii cieplnej (centralne ogrzewanie i podgrzanie wody) dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni wynosiły:
- w okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2022 r. - 5.759.423,93 zł
- w okresie od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r. - 9.774.030,70 zł

Z powyższego wynika, że koszty wzrosły o 69,71% (nominalnie wzrost o 4.014.606,77 zł).

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za październik 2023 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 10.2023    pdf

Ogłoszenie z dnia 02.11.2023

Petycja do Rady Nadzorczej

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PETYCJA - PEŁNA TREŚĆ    pdf

Odpowiedź Rady Nadzorczej na Petycję wraz z opinią prawną

kliknij tutaj aby otworzyć -->  ODPOWIEDŹ - PEŁNA TREŚĆ    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  OPINIA PRAWNA    pdf

Ogłoszenie z dnia 24.10.2023

Informacja MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie

Dzisiaj opowiemy o optymalnym sterowaniu temperaturą grzejników w Państwa mieszkaniach. Powodem napisania postu są sygnały, jakie docierają od Państwa, a dotyczą "ciepłych", a nie "gorących" kaloryferów pomimo rozkręcania głowic na najwyższą wartość.

MPEC cały czas udoskonala swoje usługi, aby poprawić Państwa komfort. Jedną z nich jest ciągłe dostosowywanie krzywej grzewczej, która ma wpływ na utrzymanie stałej temperatury w mieszkaniach pomimo zmieniającej się temperatury na zewnątrz budynku.

Krzywa grzewcza to inaczej mówiąc doprecyzowanie regulacji pogodowej. W optymalnym ustawieniu krzywej grzewczej chodzi o to, by przy różnych temperaturach panujących na zewnątrz zachować jednakową temperaturę wewnątrz budynku. Kiedy na zewnątrz robi się chłodniej, sterownik automatycznie podnosi temperaturę wody w węźle, nie dopuszczając tym samym do wychłodzenia pomieszczeń. I odwrotnie: gdy na zewnątrz jest cieplej, temperatura obniża się i mamy wrażenie, że grzejniki nie grzeją najlepiej. Taką sytuację mamy właśnie na początku sezonu grzewczego. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach, pomimo rozkręcenia głowicy kaloryfera na maksimum nie jest on gorący, jak przy temperaturze minus 20 stopni Celsjusza, a w domu jest ciepło.

Nie jest to więc anomalia, tylko celowe działanie optymalizujące pracę naszych urządzeń, które w efekcie prowadzi do:
- utrzymania komfortu termicznego, mimo że temperatura w kaloryferach jest niższa;
- zmniejszenia zużycia energii cieplnej;
- poprawy samopoczucia.

źródło:   MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie   

Ogłoszenie z dnia 09.10.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Jedność" w Ostródzie
informuje, że od dnia 09.10.2023 r. nastąpi rozpoczęcie sezonu
grzewczego. W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe ustawienie zaworów termostatycznych.

Ogłoszenie z dnia 04.10.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu wrześniu 2023 r. wyniosły 470.857,22 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu wrześniu 2022 r., koszty energii cieplnej wyniosły 403.698,67 zł brutto, w tym 59.780,94 zł to kwota opłaty zmiennej c.o. (sezon grzewczy został rozpoczęty w dniu 26.09.2022 r.). Oznacza to wzrost łącznych kosztów o około 16,64 % (nominalnie wzrost o 67.158,55 zł), a wzrost kosztów bez opłaty zmiennej c.o. o około 36,91 %, co nominalnie stanowi kwotę 126.939,49 zł.

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, we wrześniu 2023 r. wyniosła 40.632,91 zł, co stanowi około 8,63 % wartości faktury. W przeliczeniu na jedno mieszkanie koszty we wrześniu 2023 r. zostały obniżone o 11,24 zł.

Ponadto informujemy, że łączne koszty energii cieplnej (centralne ogrzewanie i podgrzanie wody) dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni wynosiły:
- w okresie od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. - 4.974.376,18 zł
- w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. - 8.737.925,24 zł

Z powyższego wynika, że koszty wzrosły o 75,66% (nominalnie wzrost o 3.763.549,06 zł).

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za wrzesień 2023 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 09.2023    pdf

Ogłoszenie z dnia 29.09.2023

List otwarty do Rady Nadzorczej

kliknij tutaj aby otworzyć -->  LIST - PEŁNA TREŚĆ    pdf

Odpowiedź na List otwarty

kliknij tutaj aby otworzyć -->  ODPOWIEDŹ - PEŁNA TREŚĆ    pdf

Ogłoszenie z dnia 26.09.2023
Ogłoszenie z dnia 19.09.2023

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ROZLICZENIA KOSZTÓW
PODGRZANIA WODY ZA OKRES 06 - 08/2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że dane zawarte w Zawiadomieniu o rozliczeniu kosztów podgrzania wody oraz rozliczeniu ilościowym zużycia wody według wskazań wodomierzy za okres 01.06.2023 r. - 31.08.2023 r. wynikają m.in. z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2021 r. Przypominamy, że zgodnie z wcześniej podaną informacją (m.in. na spotkaniu w dniu 26.07.2023 r. oraz w formie pisemnej w sierpniu 2023 r. dla każdego lokalu) rozliczenie kosztów podgrzania wody za okres 06-08/2023 nastąpiło do wysokości ustalonej od 01.07.2023 r. zaliczki na podgrzanie wody dla budynku (zespołu budynków).

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ    pdf

Ogłoszenie z dnia 13.09.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu sierpniu 2023 r. wyniosły 457.545,13 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu sierpniu 2022 r. roku, koszty energii cieplnej wyniosły 323.311,77 zł brutto. Oznacza to wzrost kosztów o około 41,52 % (nominalnie wzrost o 134.233,36 zł).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, w sierpniu 2023 r. wyniosła 5.891,24 zł, co stanowi około 1,29 % wartości faktury. W przeliczeniu na jedno mieszkanie koszty w sierpniu 2023 r. zostały obniżone o 1,63 zł.

Ponadto informujemy, że łączne koszty energii cieplnej (centralne ogrzewanie i podgrzanie wody) dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni wynosiły:
- w okresie od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r. - 4.570.677,51 zł
- w okresie od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r. - 8.267.068,02 zł.

Z powyższego wynika, że koszty wzrosły o 80,87% (nominalnie wzrost o 3.696.390,51 zł).

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za sierpień 2023 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 08.2023    pdf

Ogłoszenie z dnia 30.08.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie

W niniejszej informacji przedstawiamy Państwu następujące zagadnienia, dotyczące m.in.:

 1. Nowej taryfy dla ciepła wprowadzonej przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie obowiązującej od 1 września 2023r. do 31 grudnia 2023r.
 2. Rozliczenia kosztów podgrzania wody za okres czerwiec - sierpień 2023r.
 3. Zmian w Regulaminie rozliczania energii cieplnej począwszy od rozliczenia podgrzania wody za okres wrzesień - grudzień 2023r.
 4. Zmian w opłatach za podgrzanie wody.
 5. Zmiany w wysokości opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.
 6. Decyzji w sprawie zmiany wysokości opłaty z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych.
 7. Prac remontowych w zasobach Spółdzielni.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ    pdf

Ogłoszenie z dnia 25.08.2023

Informujemy, że Spółdzielnia otrzymała od dostawcy energii cieplnej MPEC sp. z o.o. w Ostródzie informację o zmianie taryfy dla ciepła obowiązującej od 1 września 2023r.

W załączniku do niniejszej informacji przedstawiamy porównanie cen i stawek energii cieplnej obowiązujących do 31 sierpnia 2023r. oraz cen i stawek energii cieplnej obowiązujących od 1 września 2023r. (dla podmiotów uprawnionych - gospodarstw domowych) a także różnice pomiędzy tymi taryfami w układzie:
- opłata stała (kwoty miesięczne - mocy zamówionej w zł/MW i stałej usługi przesyłowej w zł/MW),
- opłata zmienna (cena ciepła w zł/GJ i usługi przesyłowej zmiennej w zł/GJ).

Podane wartości w tabeli porównawczej są wartościami netto (nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%). Dotychczasowe zaliczki na energię cieplną (stałe i zmienne) nie ulegają zmianie z powodu zmiany taryfy dla ciepła.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej w zakładce (wewn. regulaminy) znajduje się ujednolicony tekst Regulaminu rozliczania energii cieplnej, zawierający m.in. zapisy o wprowadzeniu opłaty stałej na podgrzanie wody.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PORÓWNANIE TARYF DLA CIEPŁA    pdf

Ogłoszenie z dnia 09.08.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu lipcu 2023 r. wyniosły 473.976,35 zł brutto i dotyczyły wyłącznie zakupu energii cieplnej na podgrzanie wody. Dla porównania podajemy, że w miesiącu lipcu 2022 r. roku, koszty energii cieplnej wyniosły 333.301,61 zł brutto i również dotyczyły wyłącznie podgrzania wody. Oznacza to wzrost kosztów o około 42,21 % (nominalnie wzrost o 140.674,74 zł).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, w lipcu 2023 r. wyniosła 6.106,92 zł, co stanowi około 1,29 % wartości faktury. W przeliczeniu na jedno mieszkanie koszty w lipcu 2023 r. zostały obniżone o 1,69 zł.

Ponadto informujemy, że łączne koszty energii cieplnej (centralne ogrzewanie i podgrzanie wody) dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni wynosiły:
- w okresie od 01.01.2022 r. do 31.07.2022 r. - 4.247.365,74 zł
- w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r. - 7.809.522,89 zł.

Z powyższego wynika, że koszty wzrosły o 83,87% (nominalnie wzrost o 3.562.157,15 zł).

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za lipiec 2023 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 07.2023    pdf

Ogłoszenie z dnia 25.07.2023

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że Decyzją Zarządu Spółdzielni wezwania do zapłaty wygenerowane z systemu informatycznego w miesiącu lipcu 2023r. zostały anulowane. W związku z powyższym za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Ogłoszenie z dnia 15.07.2023

SPROSTOWANIE POMYŁKI PISARSKIEJ

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

W ogłoszeniu na naszej stronie z dnia 13.07.2023 r. (znajdującym się poniżej), dotyczącym kosztów energii cieplnej dostarczanej do budynków w zasobach Spółdzielni na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej został wstawiony miesiąc maj 2023 r., a winien być czerwiec 2022 r.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

Ogłoszenie z dnia 13.07.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Zgodnie z zapowiedzią Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu czerwcu 2023 r. wyniosły 478.728,30 zł brutto i dotyczyły wyłącznie zakupu energii cieplnej na podgrzanie wody. Dla porównania podajemy, że w miesiącu czerwcu 2022 roku (poprzednio było maju 2023 roku), koszty energii cieplnej wyniosły 335.735,43 zł brutto, co oznacza wzrost kosztów o około 42,59 % (nominalnie wzrost o 142.992,87 zł).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, w czerwcu 2023 r. wyniosła 6.169,32 zł, co stanowi około 1,29 % wartości faktury. W przeliczeniu na jedno mieszkanie koszty w czerwcu 2023 r. zostały obniżone o 1,71 zł.

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za czerwiec 2023 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 06.2023    pdf

Ogłoszenie z dnia 03.07.2023

Szanowni Mieszkańcy
Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie

W związku z licznymi pytaniami, wątpliwościami i skargami pragniemy przedstawić informację w zakresie rozliczania kosztów podgrzania wody.

Ciepła woda użytkowa w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" przygotowywana jest w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest podgrzew za pośrednictwem indywidualnych podgrzewaczy wody (piecyków gazowych). Drugim sposobem, który jest istotny dla większości mieszkańców zasobów spółdzielczych jest przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w węzłach ciepłowniczych (tzw. wymiennikowniach). Zasilenie węzłów ciepłowniczych odbywa się z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie (MPEC). W węzłach ciepłowniczych czynnik grzewczy o wysokich parametrach dostarczany przez MPEC przetwarzany jest na tzw. niskie parametry, które z kolei służą do wytworzenia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej do poszczególnych lokali. Energia cieplna dostarczana do węzłów ciepłowniczych opomiarowana jest za pośrednictwem liczników ciepła zainstalowanych przez MPEC Sp. z o.o. Rozliczenie za zużytą energię cieplną dostarczoną do węzłów ciepłowniczych następuje na podstawie faktur, którymi MPEC Sp. z o.o. obciąża comiesięcznie Spółdzielnię.

Węzły ciepłownicze funkcjonujące w Spółdzielni to węzły indywidualne zlokalizowane w poszczególnych budynkach i obsługujące te budynki, bądź tzw. węzły grupowe obsługujące kilka budynków. Węzły ciepłownicze stanowią własność Spółdzielni bądź MPEC Sp. z o.o. Podział energii spożytkowanej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest następujący: energia cieplna dla potrzeb centralnego ogrzewania (w miesiącach grzewczych) w każdym z budynków rejestrowana jest przez liczniki ciepła. Energia cieplna zużyta do przygotowania ciepłej wody użytkowej stanowi różnicę pomiędzy odczytem licznika głównego MPEC i licznika opomiarowania centralnego ogrzewania. W niektórych budynkach zużycie wody przez mieszkańców jest bardzo małe, wtedy temperatura pierwotnie przygotowanej ciepłej wody w wymiennikowni spada i następuje jej ponowny podgrzew, który pociąga za sobą dalsze zużywanie energii rejestrowanej przez licznik główny i wpływa na koszt ciepłej wody użytkowej. Paradoksalnie ograniczenie zużycia ciepłej wody w budynku przekłada się na koszty jej podgrzewu. Równie istotna jest także cena paliwa (miał węglowy, gaz) służącego do wytworzenia energii cieplnej w elektrociepłowni miejskiej. Działania termomodernizacyjne budynków i modernizacyjne węzłów ciepłowniczych przyczyniły się do oszczędności energii i redukcji mocy zamówionej dla poszczególnych budynków, jednakże kryzys ogólnoświatowy i wzrost cen nośników energii spotęgował wzrost kosztów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obecnie działania Zarządu Spółdzielni skupione są na pozyskiwaniu źródeł finansowania i wdrażaniu projektów mających na celu redukcję kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Założenia długofalowe to ograniczenie energii pobieranej z sieci ciepłowniczej poprzez montaż wyposażenia wspomagającego pracę węzłów ciepłowniczych tj. pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ    pdf

Ogłoszenie z dnia 09.06.2023

Informacja dotycząca czyszczenia przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) w zasobach Spółdzielni

Szanowni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie. Informujemy, że począwszy od miesiąca czerwca do końca października bieżącego roku zasoby Spółdzielni poddane zostaną obowiązkowym czynnościom związanym z czyszczeniem przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych). Czynności są obowiązkiem wynikającym z §34 ust. 1 pkt 3, ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów i mają na celu zapewnienie bezpiecznego współużytkowania obiektu.

Do czynności upoważnieni są jedynie uprawnieni kominiarze posiadający pisemne upoważnienia podpisane i opieczętowane przez Prezesa Zarządu Spółdzielni. Upoważnieni kominiarze są pracownikami Spółdzielni "KOMINIARZ" z siedzibą w Olsztynie, z którą Spółdzielnia "Jedność" zawarła umowę na obsługę zasobów. Upoważnienia, które posiadają kominiarze umożliwiają identyfikację, zawierają w treści dane osobowe i numer dokumentu tożsamości. Czynności prowadzone są w terminach publikowanych na ogłoszeniach wywieszanych na drzwiach wejściowych i również są opatrzone pieczątką i podpisem Prezesa Zarządu Spółdzielni "Jedność" w Ostródzie.

Harmonogram czyszczenia przewodów kominowych opublikowany jest na stronie internetowej Spółdzielni i jest na bieżąco aktualizowany. Kominiarze dokonujący czyszczenia przewodów poruszają się wyłącznie po częściach wspólnych budynku (klatki schodowe w których zlokalizowane są wyłazy dachowe oraz po dachach). Kominiarze nie wchodzą do lokali mieszkalnych i użytkowych.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności w związku z ryzykiem wystąpienia oszustów podszywających się pod upoważnionych kominiarzy. Kominiarze nie świadczą żadnych usług, nie pobierają żadnych opłat, nie proponują usług sprawdzania ciągu lub drożności kanałów wentylacyjnych w lokalach oraz nie rozprowadzają kalendarzy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pilny kontakt pod nr tel. 89 642-32-00, pocztą elektroniczną e-mail: sm_jednoscostroda@wp.pl lub wezwanie patrolu Policji.

13.06.2023
Jaracza 6a,11a,14a,16a,16b,24
Osiedle Młodych 1,2,3,5,6
Armii Krajowej 4,4a,6,6a,8,10

14.06.2023
Stępkowskiego 2,4,6,8,10,12,12a,14
21 Styczna 37,37a,39,41,43
Armii Krajowej 12
Grunwaldzka 9,11,4a
Herdera 11

15.06.2023
Stępkowskiego 13,15,19,21,23,27,31
21 Stycznia 24,26,28,30,32
Jagiełły 33,33a,35a,35,37
Racławicka 3

26.06.2023
21 Stycznia 1,18,20
Pieniężnego 41
Czarnieckiego 38A,57,61,65
Jagiełły 13,13a,15,15A,17,17A
Chrobrego 2,4

27.06.2023
Czarnieckiego 32,63,67A,67B,67C
Poniatowskiego 2,4
Rycerska 1,2,3,4,6,8
Jagiełły 9,9a,11,11A
Piłsudskiego 1A

28.06.2023
Wyszyńskiego 28
Plac 1000 lecia 15
Kopernika 18
Paderewskiego 2,4
Grunwaldzka 25
Zawiszy Czarnego 1,2,3,4,5,5A,6
Jagiełły 7,7A,7B,7C,7D
Czarnieckiego 55

16.10.2023
Armii Krajowej 4, 4A, 6, 6A, 8, 10, 12
Jagiełły 9, 9A, 11, 11A, 13, 13A, 15

20.10.2023
Herdera 11
Grunwaldzka 9, 11
Jaracza 11A
Pieniężnego 41
21 Stycznia 1, 18, 20
Jagiełły 15A, 17, 17A, 33, 35
Czarnieckiego 32
Racławicka 3
Kopernika 18
Plac Tysiąclecia 15
Piłsudskiego 1A

Ogłoszenie z dnia 07.06.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Zgodnie z zapowiedzią Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu maju 2023 r. wyniosły 653.670,79 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu maju 2022 r. roku, koszty energii cieplnej wyniosły 337.756,46 zł brutto, co oznacza wzrost kosztów o około 93,53 % (nominalnie wzrost o 315.914,33 zł).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, w maju 2023 r. wyniosła 8.424,30 zł, co stanowi około 1,29 % wartości faktury. W przeliczeniu na jedno mieszkanie koszty w maju 2023 r. zostały obniżone o 2,33 zł.

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za maj 2023 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 05.2023    pdf

Ogłoszenie z dnia 05.06.2023

Informacja dotycząca obowiązkowej kontroli okresowej w zasobach Spółdzielni

Szanowni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie. Informujemy, że począwszy od miesiąca czerwca do końca września bieżącego roku zasoby Spółdzielni poddane zostaną obowiązkowej kontroli wynikającej z obowiązujących przepisów Prawa budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Czynnościami kontrolnymi objęte są zarówno części wspólne budynków jak również lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże oraz place zabaw. Prosimy o udostępnianie upoważnionym kontrolerom lokali oraz garaży do wykonywania czynności kontrolnych obejmujących pomiary elektryczne, oględziny elementów konstrukcyjnych i instalacji sanitarnych. Zwracamy jednocześnie uwagę, że czynności kontrolne są ustawowym obowiązkiem i mają na celu zapewnienie bezpiecznego współużytkowania obiektu dlatego też tak ważne jest zapewnienie dostępu do wszystkich elementów budynku.

Do czynności kontrolnych upoważnione są jedynie osoby posiadające pisemne upoważnienie podpisane i opieczętowane przez Prezesa Zarządu Spółdzielni. Upoważnienia umożliwiają identyfikację kontrolera, zawierają w treści jego dane osobowe i numer dokumentu tożsamości. Czynności kontrolne prowadzone są w terminach publikowanych na ogłoszeniach wywieszanych na drzwiach wejściowych lub bramach garażowych i również są opatrzone pieczątką i podpisem Prezesa Zarządu. Harmonogram kontroli opublikowany jest na stronie internetowej Spółdzielni i jest na bieżąco aktualizowany.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności w związku z ryzykiem wystąpienia oszustów podszywających się pod upoważnionych kontrolerów. Kontrolerzy nie świadczą żadnych usług, nie pobierają żadnych opłat, nie proponują wymiany żadnego wyposażenia (np. kuchenki, piecyki, drzwi wejściowe, nawiewniki okienne itp.). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pilny kontakt pod nr tel. 89 642-32-00, pocztą elektroniczną e-mail: sm_jednoscostroda@wp.pl lub wezwanie patrolu Policji.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 2    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 3    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 4    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 5    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 6    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 7    pdf

Ogłoszenie z dnia 18.05.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Zgodnie z zapowiedzią Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu kwietniu 2023 r. wyniosły 1.174.423,20 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu kwietniu 2022 r. roku, koszty energii cieplnej wyniosły 661.364,43 zł brutto, co oznacza wzrost kosztów o 77,58 %, (nominalnie wzrost o 513.058,77 zł).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, w kwietniu 2023 r. wyniosła 101.040,64 zł, co stanowi 8,60 % wartości faktury. W przeliczaniu na jedno mieszkanie koszty w kwietniu 2023 r. zostały obniżone o 27,96 zł.

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za kwiecień 2023 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 04.2023    pdf

Ogłoszenie z dnia 08.05.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie uprzejmie informuje, że z dniem 9 maja 2023r. nastąpi zakończenie sezonu grzewczego 2022/2023 w zasobach Spółdzielni.

Ogłoszenie z dnia 24.04.2023

ZMIANY W ROZLICZANIU WODY OD 01.01.2023 R.

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie od 1 stycznia 2023r. uległ zmianie sposób rozliczania zaliczek i kosztów wody oraz jej podgrzewu - informowaliśmy o tym Państwa w miesiącu październiku 2022 r. (treść Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz Regulaminu rozliczania energii cieplnej dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni https://www.jednosc-ostroda.pl w zakładce Regulaminy).

W 2022 roku w całych zasobach Spółdzielni miała być dokonana wymiana wszystkich wodomierzy z zastosowaniem większej ilości zabezpieczeń przeciwdziałających nielegalnemu poborowi wody. Jednak ze względu na utrudnienia techniczne w dostępie do szachtów instalacyjnych zabudowanych w nieprawidłowy sposób przez niektórych mieszkańców Spółdzielni, wymiana nie została dokończona.

Z powodu nadal trwającej wymiany wodomierzy, Spółdzielnia rozliczenia zaliczek i kosztów wody oraz jej podgrzewu za okres od 01.01.2023 r. do 31.05.2023 r. dokona w miesiącu czerwcu 2023 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie z dnia 14.04.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

W dniu 03.03.2023 r. Spółdzielnia otrzymała z MPEC sp. z o.o. w Ostródzie informację w sprawie cen dostawy ciepła.

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967 ze zm.) w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. MPEC sp. z o.o. w rozliczeniach za dostawę ciepła do odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy będzie stosował aktualną taryfę dla ciepła, z zastosowaniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, dla odbiorców uprawnionych powiększoną o stawkę opłat za usługi przesyłowe, które nie ulegną zmianie do cen zastosowanych i ujętych na fakturach za miesiąc luty 2023 r.

MPEC sp. z o.o. w Ostródzie poinformował również, że opublikowane ceny mogą ulec zmianie w przypadku uzyskania innego, oficjalnego stanowiska Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stosowania cen.

Biorąc pod uwagę otrzymaną taryfę, która zawiera w zależności od grupy taryfowej wzrost opłaty stałej o około 7,74%, a opłaty zmiennej o około 8,69% , Spółdzielnia odstępuje w pierwszym półroczu 2023 r. od wprowadzenia zmiany wysokości zaliczki na energię cieplną (opłata stała), centralne ogrzewanie (opłata zmienna) oraz na podgrzanie wody.

W przypadku otrzymania z MPEC sp. z o.o. w Ostródzie kolejnych zmian taryfy dla ciepła, Spółdzielnia niezwłocznie Państwa o nich poinformuje.

Ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu marcu 2023 r. wyniosły 1.593.614,58 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu marcu 2022 r. roku, koszty energii cieplnej wyniosły 831.344,05 zł brutto, co oznacza wzrost kosztów o 91,69 %, (nominalnie wzrost o 762.270,53 zł).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, w marcu 2023 r. wyniosła 137.267,66 zł, co stanowi 8,61% wartości faktury. W przeliczaniu na jedno mieszkanie koszty w marcu 2023 r. zostały obniżone o 37,98 zł.

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za marzec 2023 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 03.2023    pdf

Ogłoszenie z dnia 14.04.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu lutym 2023 r. wyniosły 1.698.271,02 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu lutym 2022 r. roku, koszty energii cieplnej wyniosły 869.232,47 zł brutto, co oznacza wzrost kosztów o 95,38 %, (nominalnie wzrost o 829.038,55 zł).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, w lutym 2023 r. wyniosła 146.329,96 zł, co stanowi 8,62% wartości faktury. W przeliczaniu na jedno mieszkanie koszty w lutym 2023 r. zostały obniżone o 40,49 zł.

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu i nie uczestniczy w procedurze ustalania wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za luty 2023 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 02.2023    pdf

Ogłoszenie z dnia 08.03.2023

Zapraszamy na bezpłatne ciekawe zajęcia :) Pierwsze takie warsztaty w Ostródzie.
Warsztaty potrwają około 4 godzin (teoria + praktyka).
Połączymy się z innymi użytkownikami krótkofalówek w innych krajach :)
Radioreaktywacja jest służbą środowiska radioamatorów mającą na celu przekazanie młodszym pokoleniom swojej pasji i fascynacji radiotechniką.
Ilość miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś: (89) 615-83-81

Ogłoszenie z dnia 21.02.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

W lutym bieżącego roku Spółdzielnia otrzymała informację z MPEC sp. z o.o. w Ostródzie o kolejnej podwyżce cen za energię cieplną na okres od 1 lutego 2023 roku do 30 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 8 lutego 2023 r. została podpisana Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Biorąc pod uwagę zapisy w/w Ustawy oraz procent wzrostu zmiany taryfy dla ciepła, Spółdzielnia odstępuje od wprowadzenia zmiany wysokości zaliczki na energię cieplną (opłata stała), centralne ogrzewanie (opłata zmienna) oraz na podgrzanie wody.

W przypadku otrzymania z MPEC sp. z o.o. w Ostródzie kolejnych zmian taryfy dla ciepła, Spółdzielnia niezwłocznie Państwa o nich poinformuje.

Zgodnie z zapowiedzią Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadamia o kosztach energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, które w miesiącu styczniu 2023 r. wyniosły 1.736.838,65 zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu styczniu 2022 r. roku, koszty energii cieplnej wyniosły 878.631,29 zł brutto, co oznacza wzrost kosztów o 97,68%, (nominalnie wzrost o 858.207,36 zł).

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, w styczniu 2023 r. wyniosła 22.270,09 zł, co stanowi 1,28% wartości faktury. W przeliczaniu na jedno mieszkanie koszty w styczniu 2023 r. zostały obniżone o 6,16zł.

Przypominamy, że Spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wpływu na ustalanie wysokości taryf.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za styczeń 2023 r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 01.2023    pdf

Ogłoszenie z dnia 23.01.2023

Harmonogram wykonania przeglądu instalacji gazowej
oraz wentylacyjnej w roku 2023.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 1    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 2    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 3    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM 4    pdf

Ogłoszenie z dnia 13.01.2023

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Zgodnie z zapowiedzią Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że koszty energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, w miesiącu grudniu 2022r. wyniosły 1.698.397,18zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu grudniu 2021r. roku, koszty energii cieplnej wyniosły 1.101.207,88zł brutto, co oznacza wzrost kosztów o ponad 54%, (nominalnie wzrost o blisko 600 tysięcy złotych)

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplną przez MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie, w grudniu 2022r. wyniosła 21.795,06zł, co stanowi 1,28% wartości faktury. W przeliczaniu na jedno mieszkanie koszty w grudniu 2022r. zostały obniżone o 6,03zł.

Z związku z zakończeniem IV kwartału 2022r. informujemy, że średnia rekompensata za trzy miesiące tego kwartału dla jednego mieszkania w zasobach naszej Spółdzielni wyniosła 12,15zł.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za grudzień 2022r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku. Przypominamy również, że rekompensata dla mieszkańców Spółdzielni będzie udzielana do miesiąca kwietnia 2023r.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 12.2022    pdf

Ogłoszenie z dnia 20.12.2022

ZMIANY W ROZLICZENIU CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZA 2022 rok.

Rozliczenie zaliczek i kosztów centralnego ogrzewania za 2022 rok nastąpi na podstawie nowego Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 28 listopada 2022r. Zmiana Regulaminu nastąpiła ze względu na wydane przez Ministra Klimatu i Środowiska Rozporządzenie z dnia 07.12.2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2273), w którym m.in. wprowadzono pojęcie minimalnego i maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalach. Wytyczne z Rozporządzenia zostały uwzględnione w nowym Regulaminie. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni https://www.jednosc-ostroda.pl w zakładce wewnętrzne regulaminy. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Spółdzielni, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Na podstawie uchwalonego Regulaminu Zarząd Spółdzielni podjął decyzje w zakresie:

 1. Podziału kosztów zmiennych w następujących proporcjach:
  • 50% - koszty zmienne niezależne od zużycia, rozliczane wg powierzchni użytkowej,
  • 50% - koszty zmienne zależne od zużycie rozliczane wg wskazań podzielników kosztów.
 2. Ustalenia minimalnego i maksymalnego jednostkowego kosztu zmiennego zależnego od zużycia w stosunku do średniego jednostkowego kosztu zmiennego zależnego od zużycia:
  • minimalny jednostkowy koszt zmienny zależny od zużycia stanowi 25% średniego jednostkowego kosztu zmiennego zależnego od zużycia i jest wyrażony w zł/1m2,
  • maksymalny jednostkowy koszt zmienny zależny od zużycia stanowi 250% średniego jednostkowego kosztu zmiennego zależnego od zużycia i jest wyrażony w zł/1m2.

Na kilku przykładach prezentujemy Państwu w jaki sposób będą rozliczane koszty centralnego ogrzewania za 2022r. Zawarte dane w przykładach nie są danymi rzeczywistymi i nie odnoszą się do jakiegokolwiek budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PRZYKŁADOWE ROZLICZENIE    pdf

Ogłoszenie z dnia 20.12.2022

ZMIANY W ROZLICZANIU WODY OD PIERWSZEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO ZA 2023 ROK

W dniu 28 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zmianach wprowadzonych do Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz uchwaliła nowy Regulamin rozliczania energii cieplnej (treść Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni https://www.jednosc-ostroda.pl w zakładce Regulaminy).

W związku z powyższym, rozliczanie zaliczek i kosztów wody oraz jej podgrzewu od pierwszego okresu rozliczeniowego za 2023 r. (tj. od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.) ulegnie zmianie.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zmianami) ilość wody niezbilansowanej, czyli różnica wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych, będzie rozliczana proporcjonalnie do zużycia i dodawana do rozliczeń indywidualnych.

Ponadto w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8. poz. 70 z 2002 r.) dla lokali mieszkalnych posiadających wodomierze indywidualne, które utraciły ważną cechę legalizacyjną lub posiadających niesprawne wodomierze z winy użytkownika lokalu, w dokonywanych rozliczeniach naliczane będzie na 1 osobę za każdy miesiąc:

- 5 m3 wody zimnej

- 5 m3 wody do podgrzania.

Ogłoszenie z dnia 27.12.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"
posiada na sprzedaż dwie działki ewidencyjne
nr 100/3 i 118 położone w obrębie 7 miasta Ostródy.

Działki ewid. Nr 100/3 i 118 o powierzchniach 0,1975ha i 0,1323ha są działkami sąsiadującymi, położonymi w obrębie 7 miasta Ostródy. Działki stanowią własność Gminy Miejskiej Ostróda w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność".

Przeznaczone do sprzedaży działki bezpośrednio przylegają do ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej w miejscowości Ostróda. Sumaryczna powierzchnia działek wynosi 3298m2.

Przedmiotowe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XI/89/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 września 1999r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Jaracza z przeznaczeniem na cele MN3 - mieszkaniowe.

Sprzedaż działek odbywa się łącznie za cenę określoną w ogłoszeniu. Spółdzielnia zastrzega, że Gminie Miejskiej Ostróda przysługuje ustawowe prawo pierwokupu zbywanych działek ewidencyjnych. Zbycie przedmiotowych działek nastąpi pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Gminę Miejską Ostróda.

Ogłoszenie z dnia 10.12.2022

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

W nawiązaniu do komunikatu z poprzedniego miesiąca Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że koszty energii cieplnej dostarczonej do budynków w zasobach Spółdzielni, w miesiącu listopadzie 2022r. wyniosły 1.264.225,20zł brutto. Dla porównania podajemy, że w miesiącu listopadzie ubiegłego 2021r. roku, koszty energii cieplnej wyniosły 762.511,40zł brutto, co oznacza wzrost kosztów o ponad 65%.

Informujemy również, że rekompensata dla wszystkich budynków zasilanych w energię cieplna przez MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie, w listopadzie 2022r. wyniosła 16.203,98zł, co stanowi 1,28% wartości faktury. W przeliczaniu na jedno mieszkanie koszty w listopadzie 2022r. zostały obniżone o 4,48zł.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za listopad 2022r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 11.2022    pdf

Ogłoszenie z dnia 18.11.2022

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Spółdzielnia otrzymała fakturę z MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie za miesiąc październik 2022r. za dostawę energii cieplnej, do budynków będących w zasobach Spółdzielni w wysokości 785.047,75 zł. Należy przypomnieć, że od 15 października 2022r. obowiązuje nowa taryfa dla ciepła, a także, że październik był pierwszym miesiącem obowiązywania ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 19.09.2022r. poz. 1967). Przepisy ustawy przewidują m.in. rekompensatę (zwrot środków pieniężnych) dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających energię cieplną do budynków spółdzielni mieszkaniowych. Informujemy, że rekompensata, dotycząca wszystkich naszych budynków za miesiąc październik 2022r. wyniosła 5.938,64 zł, w przeliczeniu na jedno mieszkanie koszty zostały obniżone średnio o 1,64 zł.

W załączniku przedstawiamy wysokość rekompensaty dla poszczególnych budynków za październik 2022r. oraz wyliczoną przeciętną kwotę przypadającą na jedno mieszkanie w tym budynku.
Przypominamy jednocześnie, że w w/w ustawie jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych - budynków jednorodzinnych, w zależności od używanego paliwa do ogrzewania domu, bez względu na powierzchnię domu, wynosi od 500zł do 3.000zł, co w przeliczeniu na 7 miesięcy (okres rekompensaty w budownictwie wielorodzinnym) stanowi od 71,43zł do 428,57zł miesięcznie.
Informujemy, że po zakończeniu każdego miesiąca (od 10/2022 do 04/2023) będziemy Państwu prezentować kwotę rekompensaty przypadającą na dany budynek oraz w przeliczeniu na jedno mieszkanie w tym budynku.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KWOTA REKOMPENSATY ZA 10.2022    pdf

Ogłoszenie z dnia 04.11.2022
Ogłoszenie z dnia 27.10.2022

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie

W październiku bieżącego roku Spółdzielnia otrzymała informację - decyzję o kolejnej podwyżce cen za energię cieplną. Po raz kolejny informujemy, że podwyżka cen ciepła, wpływająca na koszty centralnego ogrzewania i podgrzanie wody w żaden sposób nie zależy od Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni nie uczestniczy w procedurze ustalania taryfy dla ciepła. Ceny energii cieplnej na wniosek dostawcy MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. W związku z powyższym przekazujemy Państwu informację o zmianach poszczególnych składników opłat mieszkaniowych wraz z uzasadnieniem, zgodnie z art. 4 ust. 7 i ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ    pdf

Ogłoszenie z dnia 01.09.2022
UE

"Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych przy ul. 21 Stycznia 43 oraz Stępowskiego 4, 6 i 21 w Ostródzie"
oraz
"Modernizacja energetyczna budynków przy ul. 21 Stycznia 26, 28, 30, 41, Stępowskiego 12 i 14 w Ostródzie"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że wyżej wymienione Projekty zostały zrealizowane.

Przypominamy, że całkowita wartość projektów to kwota 11.590.498,18 zł, z czego dofinansowanie Funduszy Europejskich (EFRR) wynosiło 5.750.008,05 zł.

W ramach zrealizowanych wyżej wymienionych Projektów, wykonano termomodernizację oraz prace dodatkowe:

- w 2020 roku w budynkach:

◆ 21 Stycznia 43

◆ 21 Stycznia 28

◆ 21 Stycznia 41

- w 2021 roku w budynkach:

◆ Stępowskiego 6

◆ Stępowskiego 14

◆ 21 Stycznia 26

◆ 21 Stycznia 30

- w 2022 roku w budynkach:

◆ Stępowskiego 4

◆ Stępowskiego 12

◆ Stępowskiego 21.

Ogłoszenie z dnia 29.08.2022
Ogłoszenie z dnia 15.07.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że od dnia 15 lipca 2022 roku zgłoszenie lub zmiana ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnych będzie dokonywana na podstawie Oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym.

 • Druk oświadczenia dostępny na stronie www.jednosc-ostroda.pl w zakładce Pliki do pobrania lub w biurze Spółdzielni,

 • Druk składa i podpisuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (od osób wynajmujących mieszkanie oświadczenia nie będą przyjmowane),

 • Na podstawie ilości osób podanych w Oświadczeniu naliczane będą wszystkie składniki opłat zależne od ilości osób:
  • Zaliczka na zimną wodę,
  • Opłata za gospodarowanie odpadami,
  • Zaliczka na podgrzanie wody (nie dotyczy lokali posiadających gazowy podgrzewacz wody),
  • Zaliczka na gaz (nie dotyczy lokali posiadających indywidualną umowę z dostawcą gazu)

 • O terminie zmiany decyduje data dostarczenia (wpływu) oświadczenia do Spółdzielni:
 • Dostarczenie (wpływ) oświadczenia do 10-tego danego miesiąca - zmiana obowiązywać będzie od miesiąca, w którym złożono oświadczenie,
 • Dostarczenie (wpływ) oświadczenia po dniu 10-tego danego miesiąca - zmiana obowiązywać będzie od miesiąca następnego.
Ogłoszenie z dnia 19.05.2022
Ogłoszenie z dnia 08.04.2022
Ogłoszenie z dnia 13.03.2022
Ogłoszenie z dnia 02.03.2022
Ogłoszenie z dnia 28.02.2022

Komunikat Krajowej Rady Spółdzielczej na temat sytuacji w Ukrainie.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KOMUNIKAT    pdf

Ogłoszenie z dnia 26.02.2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ" ORAZ ODK "JEDNOŚĆ" WŁĄCZAJĄ SIĘ DO AKCJI POMOCY UCHODŹCOM!
Ośrodek Ostróda Camp przyjmie 180 osób z Ukrainy. W związku z tym ruszyła zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy, które możecie przynieść do ODK "Jedność". My je przekażemy do potrzebujących osób.

Ogłoszenie z dnia 27.01.2022
Ogłoszenie z dnia 24.01.2022

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

PODWYŻKA CIEPŁA od 1 LUTEGO 2022r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" informuje, że od 1 lutego 2022r. dostawca energii cieplnej do Państwa mieszkań Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostródzie podnosi ceny ciepła. Poprzednia podwyżka cen ciepła obowiązywała od 1 sierpnia 2021 roku. Aktualna podwyżka cen ciepła wyniesie od 10% do 23% dla opłaty stałej (moc zamówiona oraz jej przesył) niezależnie od ilości pobranej energii cieplnej. Opłata zmienna (ilość pobranej energii cieplnej i jej przesył) również wzrasta od 20% do 33% w stosunku do obecnie obowiązujących cen. Różnice w wielkości podwyżki wynikają z podziału na określone grupy taryfowe. W najbliższych dniach otrzymają Państwo informację o zmianie od 1 lutego 2022 roku wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie w zakresie opłaty stałej i zmiennej oraz wysokości zaliczki na podgrzanie wody (nie dotyczy lokali, w których woda podgrzewana jest z piecyków gazowych). Zaliczki zostaną zmienione proporcjonalnie do wzrostu cen wprowadzonych przez MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie.

Podwyżka opłat będzie miała znaczący wpływ na wynik rozliczenia energii cieplnej w Państwa mieszkaniach za 2022r.

Ponownie informujemy, że Zarząd Spółdzielni nie jest stroną w ustalaniu cen, nie posiada możliwości prawnych, negocjacyjnych, czy wpływu na wysokość cen, które zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki na wniosek dostawcy czyli MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. Spółdzielnia po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych każdorazowo wnioskuje o obniżenie mocy zamówionej do dostawcy, a także modernizuje własne węzły ciepłownicze mając na względzie obniżenie kosztów obciążających mieszkańców.

Opłata za energię cieplną, zgodnie z art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest opłatą niezależną od Spółdzielni. Wysokość tej opłaty ustala dostawca ciepła MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie, a nie Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Ogłoszenie z dnia 05.01.2022

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że faktura za dostarczoną energię cieplną do budynków naszej Spółdzielni w miesiącu GRUDNIU 2021 roku wyniosła 1.101.207,88zł. Jest to kwota przekraczająca ponad 70% wszystkich miesięcznych przychodów od mieszkańców (energia cieplna, woda i ścieki, odpady, energia elektryczna, gaz, fundusz remontowy, eksploatacja i inne). Powyższa kwota jest wyższa od faktury za miesiąc 12/2020 roku o prawie 200 tysięcy złotych. W przeliczeniu na powierzchnię zasobów Spółdzielni koszt energii cieplnej za grudzień 2021 roku wyniósł prawie 6,00zł za 1m2 powierzchni użytkowej.
Ponownie informujemy, że zmiana cen energii cieplnej będzie miała znaczący wpływ na rozliczenie wnoszonych przez Państwa zaliczek i ponoszonych kosztów zarówno za rok poprzedni 2021, jak i bieżący 2022.

Ogłoszenie z dnia 29.11.2021

Dlaczego wycinamy drzewa na Osiedlu Jagiełły ?

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie zostały objęte w kwietniu 2013r. czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi przeprowadzonymi przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. W wyniku przeprowadzonych czynności 28 maja 2013r. na Spółdzielnię została nałożona decyzja administracyjna PZ.5582.05.06.2013. W decyzji nałożono na Spółdzielnię obowiązek zapewnienia (budowy) dróg pożarowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Jagiełły 7, Jagiełły 7A, Jagiełły 7B, Jagiełły 7C, Czarnieckiego 55, 21 Stycznia 24, 21 Stycznia 28, Stępowskiego 21 i Stępowskiego 13 w Ostródzie. Dla każdego z w/w budynków spółdzielczych obowiązek miał analogiczną treść:
Zapewnić drogę pożarową do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Droga pożarowa o szerokości co najmniej 4m, powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku (od strony klatek schodowych), na całej jego długości, a bliższa krawędź drogi powinna być oddalona od ściany budynku o 5 - 15m. Droga powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50kN bez konieczności cofania. Najmniejszy promień zewnętrzny łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11m.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf

Ogłoszenie z dnia 25.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że od dnia 26.11.2021r. przystępuje do wycinki drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie o szerokości 4m wokół budynków Jagiełły 7, Jagiełły 7A, Jagiełły 7B, Jagiełły 7C oraz Czarnieckiego 55 w Ostródzie.

Wykonanie powyższego obowiązku zostało nałożone na Spółdzielnię przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Olsztynie.

Realizacja przedmiotowych prac ma na celu umożliwienie rozstawienia przez Państwową Straż Pożarną skokochronu w przypadku ewentualnych działań ratowniczych i ewakuacji z najwyższych kondygnacji w/w budynków. Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny i Utrzymania Zasobów pokój 109, 209 lub 212 (tel. 89 642 32 14, 642 32 09 lub 642 32 05).

Ogłoszenie z dnia 16.10.2021
UE

"Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych przy ul. 21 Stycznia 43 oraz Stępowskiego 4, 6 i 21 w Ostródzie"
oraz
"Modernizacja energetyczna budynków przy ul. 21 Stycznia 26, 28, 30, 41, Stępowskiego 12 i 14 w Ostródzie"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że w ramach realizowanych wyżej wymienionych Projektów, na które pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wykonano termomodernizację oraz prace dodatkowe:

- w 2020 roku w budynkach przy ulicach:

21 Stycznia 43

21 Stycznia 28

21 Stycznia 41.

- w 2021 roku w budynkach przy ulicach:

Stępowskiego 6

Stępowskiego 14

21 Stycznia 26

21 Stycznia 30.

W ramach Projektów w 2022 roku zostanie przeprowadzona termomodernizacja oraz prace dodatkowe w budynkach przy ulicach:

Stępowskiego 4

Stępowskiego 12

Stępowskiego 21.

Przypominamy, że całkowita wartość projektów to kwota 11.592.498,18 zł, z czego dofinansowanie Funduszy Europejskich (EFRR) wynosi 5.750.008,05 zł.
Do dnia 05.10.2021 roku Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.805.716,10 zł.
Zakończenie rzeczowe realizacji Projektów to 31.12.2022 rok.

Ogłoszenie z dnia 13.10.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że w dniu 10.09.2021 r. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" wydał 100 decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 01.02.2018 r. do 31.05.2020 r., kwestionując selektywną zbiórkę odpadów w budynkach będących przedmiotem tych decyzji.

Spółdzielnia złożyła w dniu 23.09.2021 roku odwołania od tych decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu i wykorzysta wszystkie możliwości odwoławcze.

W przypadku utrzymania w mocy zaskarżonych decyzji wszystkie osoby, które zadeklarowały selektywne gromadzenie odpadów komunalnych, będą zobowiązane do dopłaty należności za odpady za wskazany okres według stawki jak za odpady niesegregowane.

Przedmiotem prowadzonego postępowania jest dopłata na wszystkich budynkach łącznie w kwocie 386.777,00 zł.

Ogłoszenie z dnia 26.08.2021

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie

W sierpniu bieżącego roku Spółdzielnia otrzymała informacje - decyzje o podwyżce cen za energię cieplną, dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz za dostawę gazu. Po raz kolejny informujemy, że podwyżka cen, tych mediów w żaden sposób nie zależy od Spółdzielni, nie jest ze Spółdzielnią ustalana czy negocjowana. Ceny energii cieplnej na wniosek dostawcy MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki, natomiast ceny za wodę i odprowadzanie ścieków na wniosek PWiK Sp. z o.o. zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE. Spółdzielni nie są przekazywane wnioski dostawców mediów, tym samym nie są znane powody i okoliczności wzrostu cen. W związku z powyższym przekazujemy Państwu informację o zmianach poszczególnych składników opłat mieszkaniowych wraz z uzasadnieniem, zgodnie z art. 4 ust. 7 i ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  INFORMACJA    pdf

Ogłoszenie z dnia 05.08.2021

Stanowisko Spółdzielni do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

W załączeniu pismo Prezesa Zarządu:
1. Z dnia 2 lutego 2021 r. do Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska -  TREŚĆ PISMA  
2. Z dnia 23 lipca 2021 r. do Marszałka Senatu. -  TREŚĆ PISMA  

Ogłoszenie z dnia 26.07.2021

Szanowni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
PODWYŻKA CIEPŁA od 1 sierpnia 2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" informuje, że od 1 sierpnia 2021r. dostawca energii cieplnej do Państwa mieszkań Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostródzie podnosi ceny ciepła. Jest to już druga podwyżka cen ciepła w ciągu 9 miesięcy, poprzednia podwyżka ciepła była wprowadzona od 1 listopada 2020r. Aktualna podwyżka cen ciepła wyniesie od 8% do 10% dla opłaty stałej (moc zamówiona oraz jej przesył) niezależnie od ilości pobranej energii cieplnej. Opłata zmienna (ilość pobranej energii cieplnej i jej przesył) również wzrasta od 8% do 9,5% w stosunku do obecnie obowiązujących cen. Różnice w wielkości podwyżki wynikają z podziału na określone grupy taryfowe (odbiorców). Organy Spółdzielni ze względów prawnych, formalnych i organizacyjnych, nie są w stanie, w tak krótkim czasie podjąć stosownych uchwał w sprawie zmiany wysokości zaliczek na energię cieplną i zawiadomić o tej zmianie mieszkańców do 1 sierpnia 2021r. Od miesiąca września 2021r., po przedstawieniu przez Zarząd propozycji zmian w opłatach za energię cieplną i zatwierdzeniu ich przez Radę Nadzorczą, zostaną Państwo zawiadomieni o nowym wymiarze opłat. Zaliczki na opłatę stałą zostaną zmienione proporcjonalnie do wzrostu cen opłaty stałej wprowadzonej przez MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. Zaliczki na opłatę zmienną (centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody) zostaną ustalone po analizie wzrostu cen, zużycia ciepła w 2021 roku oraz rozliczenia energii cieplnej za 2020r.

Podwyżka opłat będzie miała znaczący wpływ na wynik rozliczenia energii cieplnej w Państwa mieszkaniach za 2021r.

Ponownie informujemy, że Zarząd Spółdzielni nie jest stroną w ustalaniu cen, nie posiada możliwości prawnych, negocjacyjnych, czy wpływu na wysokość cen, które zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki na wniosek dostawcy czyli MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. Spółdzielnia po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych każdorazowo wnioskuje o obniżenie mocy zamówionej do dostawcy, a także modernizuje własne węzły ciepłownicze mając na względzie obniżenie kosztów obciążających mieszkańców.

Przypominamy również, że w 2019 roku dwukrotnie ulegała zmiana cena za energię cieplną: od 1 stycznia 2019r. oraz od 7 sierpnia 2019r. W porównaniu do cen obowiązujących od 01.01.2019r. aktualna podwyżka wynosi średnio ponad 25%.
Opłata za energię cieplną, zgodnie z art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest opłatą niezależną od Spółdzielni. Wysokość tej opłaty ustala samodzielnie dostawca ciepła MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, a nie Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Ogłoszenie z dnia 24.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy zlokalizowany przy ul. Pieniężnego 41 o powierzchni 24,80 m2, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową lub biurową. Szczegółowych informacji udziela dział techniczny i utrzymania zasobów tel. 89 642-32-01; 89 642-32-14.

Ogłoszenie z dnia 16.03.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe zlokalizowane przy ul. Czarnieckiego 32 o powierzchni: 53,83 m2, 551,20 m2, 100 m2, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową lub biurową. Szczegółowych informacji udziela dział techniczny i utrzymania zasobów tel. 89 642-32-01; 89 642-32-14.

Ogłoszenie z dnia 16.03.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie przy ul. Jagiełły 37 uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe po kapitalnym remoncie, wykończone w wysokim standardzie w budynku handlowo - usługowym przy ul. Czarnieckiego 32 w Ostródzie o powierzchni:
- 71,60 m2 - sala handlowo - sprzedażowa
oraz w budynku handlowo - usługowym przy ul. Pieniężnego 41 w Ostródzie o powierzchni:
- 28,60 m2 - 2 pomieszczenia zlokalizowane w niskim parterze wyposażone w: nową instalację elektryczną wraz z osprzętem, instalację multimedialną, instalację UTP, instalację alarmową z programatorami i czujnikami ruchu, instalację do kamer, oświetlenie LED.

Ogłoszenie z dnia 16.03.2021

Spółdzielnia posiada do wynajęcia narożną powierzchnię reklamową usytuowaną na zadaszeniu wejścia do lokalu użytkowego przy ul. Stępowskiego 8 w Ostródzie o powierzchni 25 m2. W powyższej sprawie można uzyskać informację w dziale technicznym i utrzymania zasobów Spółdzielni tel.89 642 32 01; 89 642 32 14.4.

Ogłoszenie z dnia 25.01.2021
Ogłoszenie z dnia 13.01.2021

W dniu 22 grudnia 2020r. Spółdzielnia zwróciła się do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" o rozważenie możliwości umorzenia wszczętych z urzędu postępowań z dnia 19.11.2020r. w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Postepowania dotyczą okresu od 1 lutego 2018r. do 31 maja 2020r., a ewentualne decyzje wydane przez Związek Gmin mogą skutkować dopłatą w wysokości ponad 360 tysięcy złotych i będą dotyczyły tych rodzin, które w/w okresie deklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

  TREŚĆ PISMA SPÓŁDZIELNI DO ZWIĄZKU GMIN Z 22.12.2020R.    pdf

W dniu 4 stycznia 2021 r. Spółdzielnia otrzymała odpowiedź ze Związku Gmin, której treść przedstawiamy poniżej.

  TREŚĆ ODPOWIEDZI ZE ZWIĄZKU GMIN Z DNIA 04.01.2021R.    pdf

W odpowiedzi Związek stwierdził m.in., okres od przejęcia przez Związek Gmin zarządzania gospodarką odpadami pozwalał zarządom spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych na właściwe zorganizowanie systemu gromadzenia odpadów, w tym edukację mieszkańców budynków wielolokalowych.

Należy podkreślić, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa m.in., że:

 • do obowiązkowych zadań własnych gminy (Związku Gmin) należy utrzymanie czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 1),
 • gminy (Związki Gmin) zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki do ich utrzymania m.in. poprzez:
  • tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców (art. 3 ust. 2 pkt 6),
  • prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 8),
 • z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina (Związek Gmin) pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2).

Trudno zgodzić się ze stanowiskiem Związku Gmin, że spółdzielnie i wspólnoty miały wystarczająco dużo czasu na organizację systemu gromadzenia odpadów i edukację mieszkańców, skoro jest to zadanie Związku Gmin i zgodnie z ustawą mieszkańcy pokrywają te koszty w ramach uchwalonej przez Związek Gmin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ogłoszenie z dnia 26.10.2020

PODWYŻKA CIEPŁA od 1 listopada 2020r.

Informujemy Państwa, że w dniu 26 października 2020r. (poniedziałek) Spółdzielnia otrzymała od dostawcy energii cieplnej MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, informację o podwyżce cen energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Podwyżka cen będzie obowiązywała od 1 listopada 2020r. (niedziela) i wyniesie ok. 6% dla opłaty stałej (moc zamówiona oraz jej przesył) niezależnie od ilości pobranej energii cieplnej. Opłata zmienna (ilość pobranej energii cieplnej i jej przesył) również wzrasta o ok. 6% w stosunku do obecnie obowiązujących cen. Spółdzielnia ze względów prawnych, formalnych i organizacyjnych, nie jest w stanie w ciągu 4 dni podjąć stosownych uchwał w sprawie zmiany wysokości zaliczek na energię cieplną i zawiadomić o tej zmianie mieszkańców. Do końca bieżącego roku zaliczki pozostaną w dotychczasowej wysokości. Zaliczki na opłatę stałą zostaną zmienione od 1 stycznia 2021 roku, proporcjonalnie do wzrostu cen opłaty stałej wprowadzonej przez MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. Zaliczki na opłatę zmienną zostaną ustalone po zakończeniu okresu rozliczeniowego i przeprowadzonej analizie kosztów oraz wyniku rozliczenia za 2020r. Podwyżka opłat będzie miała wpływ na wynik rozliczenia energii cieplnej w Państwa mieszkaniach za 2020 rok.

Ponownie informujemy, że Zarząd Spółdzielni nie jest stroną w ustalaniu cen, nie posiada możliwości prawnych negocjacji, czy wpływu na wysokość cen, które zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki na wniosek dostawcy czyli MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. Spółdzielnia po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych każdorazowo wnioskuje o obniżenie mocy zamówionej do dostawcy.
Przypominamy również, że w poprzednim roku dwukrotnie ulegała zmiana cena za energię cieplną: od 1 stycznia 2019r. oraz od 7 sierpnia 2019r. Opłata za energię cieplną, zgodnie z art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest opłatą niezależną od Spółdzielni.

Prezes Zarządu
Leszek Klonowski

Ogłoszenie z dnia 20.10.2020r.

Informacja dotycząca rozliczenia zimnej wody i kosztu jej podgrzewu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w nawiązaniu do informacji Zarządu z dnia 25.05.2020 r. zawiadamia, że w miesiącu październiku 2020 r. otrzymacie Państwo rozliczenie wody za III kwartał 2020 r. wraz z rozliczeniem rzeczywistego kosztu podgrzewu wody za II i III kwartał 2020 r.

Rozliczenie dwóch kwartałów kosztu podgrzewu wody jest niezbędne, aby począwszy od rozliczenia czwartego kwartału 2020 r. (otrzymacie je Państwo w styczniu 2021 r.) zarówno rozliczenie wody, jak i rozliczenie kosztu podgrzewu wody dotyczyło tego samego okresu i było realizowane na bieżąco.

Nadmieniamy, że zmianę sposobu rozliczenia dokonaliśmy m. in. ze względu na Państwa sugestie, w celu zwiększenia czytelności rozliczeń.

Rozliczenie łączne kosztu podgrzewu wody dwóch kwartałów, wymagało opracowania nowej do jednorazowego zastosowania aplikacji, która musiała być uzgodniona z autorami systemu informatycznego eksploatowanego przez Spółdzielnię. W związku z panującą pandemią, prace związane z przygotowaniem oprogramowania oraz wydruku rozliczeń uległy przedłużeniu i dlatego rozliczenie to, otrzymacie Państwo do końca października 2020 r.

Jednocześnie prosimy, aby wynikłą różnicę z rozliczenia (nadpłatę lub niedopłatę) uwzględnili Państwo przy najbliższej opłacie mieszkaniowej.

Za utrudnienie przepraszamy oraz serdecznie dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i jednocześnie życzymy dużo zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Zarząd Spółdzielni

Ogłoszenie z dnia 19.10.2020r.

Pismo Zarządu z dnia 19.10.2020r. do Związku Gmin w sprawie przepełnionych pojemników na odpady komunalne.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  TREŚĆ PISMA    pdf

Ogłoszenie z dnia 13.10.2020r.

Informacja o rozpatrzeniu petycji mieszkańców Spółdzielni przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie wystąpienia miasta Ostróda ze Związku Gmin "Czyste Środowisko"

Informujemy, że w dniu 1 października 2020r. o godz. 14 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ostródzie. Komisja rozpatrywała petycję podpisaną przez ponad 800 mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie. Przedmiotem petycji było żądanie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Ostródzie w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej w Ostródzie ze Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie. Po zapoznaniu się z treścią petycji oraz uzasadnieniem wniosku przez przedstawicieli Spółdzielni, członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad rekomendacją (negatywną lub pozytywną) dla Rady Miejskiej wniosku Spółdzielni. Po zapowiedziach czterech członków Komisji o możliwości nieuczestniczenia w głosowaniu (3 członków Komisji ze względu na członkostwo w Spółdzielni (?), jedna osoba z powodu uczestnictwa w projekcie finansowanym przez Związek Gmin), ostatecznie wszyscy członkowie Komisji oddali głosy w sposób następujący:

 1. Pan Mariusz Bojarowski - wstrzymał się,
 2. Pani Agnieszka Karłowicz - wstrzymała się,
 3. Pan Piotr Duda - wstrzymał się,
 4. Pan Jarosław Domeradzki - wstrzymał się,
 5. Pan Czesław Najmowicz - za negatywną rekomendacją wniosku Spółdzielni.

Żaden z członków Komisji nie głosował za pozytywną rekomendacją wniosku ponad 800 mieszkańców Spółdzielni.

Jeżeli Rada Miejska wprowadzi do porządku swoich obrad punkt, dotyczący rozpatrzenia petycji mieszkańców Spółdzielni, poinformujemy Państwa o terminie i miejscu posiedzenia Rady Miejskiej w Ostródzie.

Ogłoszenie z dnia 15.09.2020r.

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" dla mieszkańców w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  INFORMACJA    pdf

Ogłoszenie z dnia 21.08.2020r.

Lista adresów nieruchomości i lokalizacji gromadzenia odpadów komunalnych.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  ODPADY    pdf

Ogłoszenie z dnia 22.07.2020r.

Szczegółowa informacja na temat zadłużenia z tytułu opłat mieszkaniowych oraz komunalnych z podziałem na poszczególne budynki na dzień 30.06.2020 r.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  ZALEGŁOŚCI    pdf

Ogłoszenie z dnia 17.06.2020
Ogłoszenie z dnia 03.06.2020
Ogłoszenie z dnia 29.05.2020r.

Informujemy, że od miesiąca czerwca 2020r. ulegają zmianie opłaty:
- gospodarka odpadami komunalnymi - (wywóz nieczystości)
- woda i odprowadzanie ścieków
Wysokość tych opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni (Zarządu i Rady Nadzorczej), a Spółdzielnia nie ma możliwości prowadzenia negocjacji, rozmów na temat wysokości tych opłat.

  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf

Ogłoszenie z dnia 28.04.2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że rozpoczęła wymianę pojemników (kolor czarny) na odpady komunalne zmieszane w zasobach Spółdzielni. Do pojemników należy wrzucać tylko te odpady, które nie podlegają obowiązkowej segregacji. Pozostałe pojemniki, które znajdują się w miejscach gromadzenia odpadów, są przeznaczone na odpady segregowane w odpowiednich frakcjach (różne kolory pojemników), dostarczone są przez Związek Gmin "Czyste Środowisko". Pojemniki zostały zakupione ze środków pochodzących od mieszkańców Spółdzielni. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dbałość o pojemniki w zakresie porządkowym i technicznym oraz prawidłowe korzystanie z pojemników. Wymiana pojemników we wszystkich miejscach należących do Spółdzielni powinna zakończyć się do 6 maja 2020r.
Na każdym pojemniku znajduje się naklejka zawierająca adres budynku (nazwa ulicy i numer budynku). Prosimy o korzystanie z tych pojemników, które są przeznaczone dla odpowiedniego budynku.
Przypominamy, że od 1 czerwca 2020r. obowiązują nowe stawki za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz nowe zasady prowadzeni tej gospodarki, w tym m.in. obowiązkowa segregacja odpadów przez wszystkich mieszkańców.

Ogłoszenie z dnia 21.04.2020r.

Informujemy, że od dnia 22 kwietnia 2020r. Spółdzielnia rozpocznie przekazywanie maseczek ochronnych. Maseczki będą wkładane do skrzynek pocztowych każdego mieszkania w ilości zgodnej z ilością osób, za które była naliczona opłata za odpady komunalne w miesiącu kwietniu 2020r. Maseczki znajdują się w zamkniętym opakowaniu foliowym i są wielokrotnego użytku. Informacja używania i czyszczenia maseczki znajduje się pod ogłoszeniem.
Maseczki ochronne zostały przekazane Spółdzielni przez Burmistrza Miasta Ostróda.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  INSTRUKCJA    pdf

Ogłoszenie z dnia 01.04.2020r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie informuje, że od dnia 31.03.2020r. obowiązuje ustawa z dnia 31.03.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 90 w/w ustawy, jeżeli termin zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz z art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy w naszej Spółdzielni jest zgodny z rokiem kalendarzowym i upływa z dniem 31 grudnia każdego roku. Zgodnie z Prawem spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie powinno być zwołane do dnia 30 czerwca 2020r.

Zapis art. 90 ustawy tworzącej tzw. "tarczę antykryzysową" przedłuża termin zwołania Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni i zależny od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zarząd Spółdzielni zwoła Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ostateczny termin to 6 tygodni po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Informujemy ponownie, że wszelkie sprawy i zapytania prosimy kierować poprzez kontakt telefoniczny, mail'owy lub listowny. W dalszym ciągu nie jest możliwe dokonywanie wpłat w kasie w siedzibie Spółdzielni. Prosimy o korzystanie z e-uslug dostępnych na naszej stronie internetowej oraz realizację wpłat w formie przelewów bankowych. Numery telefonów, adresy mailowe oraz numery rachunków bankowych znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni.

Prezes Zarządu

Ogłoszenie z dnia 23.03.2020r.

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z zagrożeniem epidemicznym wyłączone z użytku do odwołania zostają place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu znajdujące się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność".
Decyzja ta jest związana z tym, że koronawirus na powierzchniach plastikowych, metalowych, drewnianych lub szklanych utrzymuje się od kilku godzin do kilku dni. W tym czasie podczas korzystania z urządzeń zabawowych i siłowni istnieje możliwość zarażenia.
Przed zamknięciem, wszystkie place zabaw i siłownie zostaną zdezynfekowane. W najbliższym czasie przy obiektach znajdzie się taśma ograniczająca i tabliczka informacyjna o zakazie korzystania z placów zabaw i siłowni.
Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd SM "Jedność" w Ostródzie

Ogłoszenie z dnia 18.03.2020r.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "Jedność" w Ostródzie


Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020 poz. 433) oraz w związku z coraz liczniejszymi zakażeniami koronawirusem, Spółdzielnia wprowadziła następujące zmiany, ograniczenia i dodatkowe działania:

 1. Biuro Spółdzielni (Jagiełły 37) oraz Osiedlowy Dom Kultury "Jedność" (Chrobrego 4) zostały zamknięte w trosce o zdrowie mieszkańców, kontrahentów i pracowników. Spółdzielnia nadal wykonuje swoje zadania i obowiązki oraz obsługę interesantów w sposób zdalny pracując: w poniedziałek 8-16, od wtorku do czwartku 7-15, w piątek 7-14.
 2. AKCJA WODA DLA SZPITALA - więcej informacji po kliknięciu specjalnego baneru w górnej części strony internetowej.
 3. Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej bądź listownej. Niezbędne numery telefonów i adresy e-mail znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni.
 4. Służba techniczna i konserwatorska będzie prowadziła dyżury i usuwała awarie, które stanowią zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców oraz w celu prawidłowego funkcjonowania wszystkich instalacji w budynkach (częściach wspólnych). Osoby usuwające awarie zostały wyposażone w środki zapobiegające zarażeniu.
 5. Systematycznie prowadzimy dezynfekcję: posadzek w klatkach schodowych, drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych w wiatrołapie, poręczy na klatkach schodowych, wejść do piwnic i innych dostępnych miejsc. Używane środki posiadają atest higieniczny
 6. Nie jest możliwa bezpośrednia obsługa kasowa i dlatego prosimy o maksymalne wykorzystanie możliwości płatności elektronicznej.

W trosce o Państwa zdrowie apelujemy o rozsądne i odpowiedzialne podejście do panującej sytuacji i przestrzeganie zaleceń i procedur wprowadzonych przez władze miejskie i państwowe.

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Ogłoszenie z dnia 14.03.2020r.

Czasowe zawieszenie kontroli w lokalach mieszkalnych
(13.03.2020 r.)
Szanowni Mieszkańcy,
W trosce o Państwa zdrowie i życie, a w związku z decyzją Rządu RP z dnia 11.03.2020 r., mającą na celu podjęcie działań w kierunku zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa, informuję, że od dnia 13.03.2020 r. do odwołania zawieszamy przewidziane w tym terminie przeprowadzanie przez służby własne Spółdzielni, jak i służby zewnętrzne kontroli kominiarskich, instalacji gazowych oraz pozostałych czynności kontrolnych i sprawdzających.
Wejście pracowników Spółdzielni bądź pracowników innych służb do Państwa lokali mieszkalnych odbywać się będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii, których skutki stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa ich użytkowników, bądź użytkowników innych lokali w danym budynku lub awarii mogących wpłynąć na pogorszenie się stanu technicznego budynku.
O wyznaczonych ponownych terminach przeprowadzenia kontroli w Państwa lokalach mieszkalnych będziemy informować na bieżąco, w dotychczas obowiązujący w Spółdzielni sposób.

Apel do mieszkańców
(13.03.2020 r.)
Szanowni Mieszkańcy,
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej koronawirusa, prosimy wszystkich Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" o kontakt wyłącznie drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub listowej. Biuro Spółdzielni oraz Osiedlowy Dom Kultury "Jedność" zostały zamknięte do odwołania.
Utrudnienia w bezpośrednim kontakcie dotyczą również spotkań Prezesa Spółdzielni z Mieszkańcami.
Niezbędne numery telefonów oraz adresy e-mail znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.jednosc-ostroda.pl
Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia w sprawie kampanii informacyjnej dotyczącej zakażeń koronawirusem.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "Jedność" w Ostródzie

Ogłoszenie z dnia 05.03.2020r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje mieszkańców zasobów spółdzielczych o podjęciu działań zmierzających do zmiany organu prowadzącego gospodarkę odpadami komunalnymi w Naszym mieście. Inicjatywa Spółdzielni spowodowana jest przede wszystkim brakiem zróżnicowania i obniżenia opłat za wywóz śmieci w budownictwie wielorodzinnym.
W związku z powyższym Spółdzielnia zamierza wnieść do Rady Miejskiej w Ostródzie petycję z żądaniem podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda ze Związku Gmin Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".
Licząc na Państwa poparcie prosimy o zapoznanie się z pełną treścią petycji zamieszczoną pod ogłoszeniem oraz złożenie podpisu pod jej treścią. Petycje można podpisać w Biurze Obsługi (na parterze), w Dziale Administracji - pokój 109 (na parterze), w Dziale Technicznym - pokój 212 (na piętrze), w Dziale Organizacyjno-Prawnym - pokój 205 (na piętrze) oraz w Sekretariacie - pokój 206 (na piętrze). Do udzielania informacji w sprawie upoważnieni są Pełnomocnicy Zarządu, Kierownicy wszystkich Działów Spółdzielni oraz pracownicy Sekretariatu.

  PETYCJA    pdf

Ogłoszenie z dnia 05.08.2019r.

Informujemy, że od dnia 7 sierpnia 2019r. ulegają zmianie (podwyższeniu) ceny za energię cieplną dostarczaną przez MPEC spółka z o.o. w Ostródzie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody do lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Jest to druga zmiana cen ciepła w bieżącym roku.

- Od 1 stycznia 2019r. ceny ciepła wzrosły przeciętnie o: 18.71% - opłata stała i 13,99% - opłata zmienna.

- Od 7 sierpnia 2019r. ceny ciepła wzrosną przeciętnie o: 7,31% - opłata stała i 9,14% - opłata zmienna.

Zarząd Spółdzielni informuje, że od 1 września 2019r. zostanie wprowadzona zmiana wysokości składnika Zaliczka na energię cieplną - opłata stała a o jej wysokości każdy użytkownik lokalu, właściciel zostanie powiadomiony w miesiącu sierpniu br. odrębnym pismem. Składniki opłat: Zaliczka na C.O. - opłata zmienna oraz Zaliczka podgrzanie wody nie ulegną zmianie do końca 2019r. Po analizie poniesionych kosztów i wysokości zaliczek na energię cieplną w 2019r. Spółdzielnia podejmie decyzję o wysokości tych opłat w następnych miesiącach.

Informujemy, że zaliczka na C.O. pobierana przez Spółdzielnię jest na tym samym poziomie od wielu lat, natomiast dwukrotna podwyżka przez dostawcę energii cieplnej (zwłaszcza opłaty zmiennej) w bieżącym roku będzie miała duże znaczenie w rozliczeniu centralnego ogrzewania i podgrzania wody w 2019r.

Spółdzielnia nie jest stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który na wniosek MPEC spółka z o.o. w Ostródzie, wydał decyzję o zmianie (podwyższeniu) cen za energię cieplną. Spółdzielnia nie posiada żadnych możliwości prawnych, organizacyjnych do negocjacji wysokości cen, ani terminu ich wprowadzenia.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni.

Ogłoszenie z dnia 14.01.2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie przy ul. Jagiełły 37 uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe po kapitalnym remoncie, wykończone w wysokim standardzie w budynku handlowo - usługowym przy ul. Czarnieckiego 32 w Ostródzie o powierzchni:

 • 94,20 m2 - sala handlowo - sprzedażowa
 • 71,60 m2 - sala handlowo - sprzedażowa

wyposażone w: nową instalację elektryczną wraz z osprzętem, instalację multimedialną, instalację UTP, instalację alarmową z programatorami i czujnikami ruchu, instalację do kamer, oświetlenie LED.

W powyższej sprawie można uzyskać informację w administracji Spółdzielni tel. 89 642 32 01 ; 89 642 32 14.

WYNAJEM WYNAJEM WYNAJEM
Ogłoszenie z dnia 14.01.2019r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w styczniowym Biuletynie Informacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  BIULETYN 01/2019    pdf

Ogłoszenie z dnia 24.11.2018r.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych na terenie powiatu ostródzkiego w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU    pdf

Ogłoszenie z dnia 29.10.2018r.

Zmiany w dofinansowaniu wymiany stolarki okiennej
od 1 stycznia 2019r.

W dniu 25.09.2018r. Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek Zarząd podjęła uchwałę Nr 77/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do wymiany stolarki okiennej. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi do regulaminu, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019r.
W przypadku wątpliwości informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni.
Treść nowego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce: WEWN. REGULAMINY.

Ogłoszenie z dnia 29.10.2018r.

Od 1 stycznia 2019r. nastąpi podział dotychczasowego
składnika opłat ZALICZKA na C.O.:

Zaliczka CO

Podział składnika zostanie tak ustalony, aby wartość dwóch nowoutworzonych składników nie była wyższa od wartości "starego" składnika więcej niż 3zł (co może być spowodowane zaokrągleniami). Jedynym powodem wzrostu tych składników może być zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa ciepła dla dostawcy energii cieplnej - MPEC Sp. z o.o. Ostróda.
O ewentualnych zmianach w taryfie zostaną Państwo poinformowani, natomiast w miesiącu grudniu 2018r. otrzymają Państwo informację z wysokością zaliczek od 01.01.2019r. Wszelkich informacji o powyższych zmianach udziela Kierownik Działu Finansowo - Księgowego.

Ogłoszenie z dnia 28.08.2018r.

Bezgotówkowa forma płatności

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że od dnia 30.08.2018 r. w kasie głównej Spółdzielni została wprowadzona bezgotówkowa forma płatności - karty płatnicze oraz płatność mobilna Blik.

Ogłoszenie z dnia 13.06.2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność w Ostródzie informuje, że w związku z zatwierdzeniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dniem 11 czerwca 2018 r. wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. na okres 3 lat (Decyzja GD.RET.070/221-222/D/2018.KR).

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KOMUNIKAT    pdf

Ogłoszenie z dnia 12.06.2018r.

GARAŻE E-USŁUGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że użytkownicy, właściciele garaży mają dostęp do Internetowej Kartoteki Użytkownika Lokalu.
Mieszkańcy zasobów Spółdzielni mają dopisaną dodatkową kartotekę (garażu) do lokalu mieszkalnego w e-usługach. Login i hasło pozostają bez zmian.
Natomiast użytkownicy, właściciele garaży spoza zasobów Spółdzielni mają utworzone nowe konto w e-usługach. Osoba posiadająca tytuł prawny do garażu może zgłosić się do biura Spółdzielni pok. 100 (naprzeciwko portierni) z dowodem tożsamości. Otrzyma kartę z przydzielonym identyfikatorem (loginem) i hasłem.
Zapraszamy do korzystania z e-usług.

Ogłoszenie z dnia 25.05.2018r.

Komunikat Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie dotyczący wejścia w życie z dniem 25 maja 2018r. rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KOMUNIKAT    pdf

Ogłoszenie z dnia 11.09.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie uprzejmie informuje, że od dnia 09.09.2017r. obowiązują przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które w istotny sposób zmieniają min. zasady nabycia i utraty członkostwa w spółdzielni.

W związku z powyższym, w załączeniu, zamieszczony został tekst Ustawy z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 25.08.2017r. poz. 1596.

Wszelkich informacji, związanych z powyższymi zmianami, udziela Dział Organizacyjno-Prawny Spółdzielni - tel. 642-32-12 lub 642-32-04.

Z poważaniem Prezes Zarządu

kliknij tutaj aby otworzyć -->  TEKST USTAWY    pdf

Ogłoszenie z dnia 26.04.2017r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ"
DOTYCZĄCA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W dniu 18.04.2017r. (data wpływu do Spółdzielni 26.04.2017r.) Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie, wydał decyzję dla Państwa budynku, w której stwierdził, że w okresie od 01.07.2013r. do 31.07.2013r. nie była możliwa selektywna zbiórka odpadów oraz naliczył dla wszystkich mieszkańców opłatę wyższą, jak za odpady niesegregowane. Za okres od sierpnia 2013r. do bieżącego miesiąca 2017r. Spółdzielnia nie posiada decyzji Związku. Pomimo prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, stwierdzających że w budynkach wielorodzinnych można różnicować stawki opłat w zależności od deklaracji mieszkańców, Związek nie podziela stanowiska Sądu. Tym samym stosuje odpowiedzialność zbiorową dla wszystkich mieszkańców Państwa nieruchomości, nie uwzględniając Państwa woli wyrażonej w złożonych oświadczeniach. Decyzja Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" nie jest prawomocna.

Zarząd Spółdzielni nie podziela stanowiska Związku w tej sprawie i wykorzysta procedurą odwoławczą od wydanej decyzji.

Ogłoszenie z dnia 16.09.2016r.

UWAGA !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie blokowania (przysłaniania) przewodów wentylacyjnych w lokalch. Blokowanie kratek wentylacyjnych wpływa na komfort zamieszkiwania oraz stwarza zagrożenie życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożaru, wybuchu, zatrucia gazem i tlenkiem węgla.

Ogłoszenie z dnia 01.07.2015r.

Od dnia 01.07.2015 r. nie będzie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  CZYTAJ         

Ogłoszenie z dnia 26.02.2015r.

Informacja o dopłatach do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  CZYTAJ         

Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że od października 2014 w Ostródzie przy ul. Kopernika 3 został uruchomiony Punkt Partnerski ENERGA.

Biuro realizuje czynności:
- Informacje - jak zostać naszym klientem, wymagane dokumenty,
- Podpisanie umowy i założenie licznika,
- Oferta rabatowa dla firm,
- Aktywacja usług Rozliczenia Rzeczywiste, Rozliczenia Pre-Paid,
- Przepisanie licznika (nowy Odbiorca), ponowne założenie licznika (np.: po demontażu licznika)

Ogłoszenie z dnia 30.12.2013r.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dodatku energetycznego dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego. Szczegóły na stronie MOPS Ostróda -   CZYTAJ WIĘCEJ  

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków :

Przewodniczący Rady Nadzorczej

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 1500 do 1600


Zarząd Spółdzielni

poniedziałki od 1300 do 1500


Zapisy przyjmuje się od poniedziałku do piątku w sekretariacie spółdzielni osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu :
089-646-67-84
E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :