LOGO
               
                       PROGRAM REGIONALNY

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Ogłoszenie z dnia 27.06.2013r.

rpo_1_new

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie pozyskała środki finansowe na realizację projektu „Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Rycerskiej 1, 2, 3, 4, 6, 8 w Ostródzie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty.

W dniu 29 grudnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane w technologii "wielkiej płyty").

Całkowita wartość Projektu wynosi 3.633.323,34 zł w tym:

• środki europejskie (EFRR) w kwocie 1.469.709,78 zł, co stanowi 42,50 % wydatków kwalifikowanych,
• współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 259.360,55 zł, co stanowi 7,50% wydatków kwalifikowanych,
• wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.729.070,33 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.

Prace remontowe rozpoczęto w lipcu 2010 r. Zakończenie projektu nastąpi w IV kwartale 2013 r.

W zakres prac, które już wykonano w ramach przedmiotowego projektu wchodzą m.in.: docieplenie budynków wraz z remontem balkonów (Rycerska 1, 2, 3, 4 i 6); remont klatek schodowych w budynku przy ulicy Rycerskiej 8; położenie płytek ceramicznych na biegach schodowych i podestach w budynku przy ulicy Rycerskiej 8; położenie okładzin ceramicznych na podestach wejściowych; wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku Rycerska 1; docieplenie stropów piwnicznych oraz wymiana pokrycia dachowego w budynkach przy ulicy Rycerskiej 3 i 8. W trakcie realizacji znajdują się prace dociepleniowe wraz z remontem balkonów w budynku Rycerska 8.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

rpo_1_new
Ogłoszenie z dnia 27.06.2013r.

rpo_1_new

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie pozyskała środki finansowe na realizację projektu „Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zawiszy Czarnego 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty.

W dniu 29 grudnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane w technologii "wielkiej płyty").

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.906.738,59 zł w tym:

• środki europejskie (EFRR) w kwocie 1.181.244,54 zł, co stanowi 42,50 % wydatków kwalifikowanych,
• współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 208.454,92 zł, co stanowi 7,50% wydatków kwalifikowanych,
• wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.389.699,49 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.

Prace remontowe rozpoczęto w kwietniu 2011 r. Zakończenie projektu nastąpi w IV kwartale 2013 r.

W zakres prac, które zostały wykonane w ramach przedmiotowego projektu wchodzą m.in.: docieplenie budynków wraz z remontem balkonów (Zawiszy Czarnego 1, 2, 4, 5, 5A i 6); docieplenie stropów piwnicznych oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Zawiszy Czarnego 6. W trakcie realizacji znajdują się prace dociepleniowe wraz z remontem balkonów w budynku Zawiszy Czarnego 3.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

rpo_1_new
Ogłoszenie z dnia 27.06.2013r.

rpo_1_new

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie pozyskała środki finansowe na realizację projektu „Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Jagiełły 7, 7A, 7B, 7C, 7D oraz Czarnieckiego 55 w Ostródzie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty.

W dniu 29 grudnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane w technologii "wielkiej płyty").

Całkowita wartość Projektu wynosi 1.868.612,36 zł w tym:

• środki europejskie (EFRR) w kwocie 763.485,50 zł, co stanowi 42,50 % wydatków kwalifikowanych,
• współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 134.732,73 zł, co stanowi 7,50% wydatków kwalifikowanych,
• wkład własny Beneficjenta w kwocie 898.218,23 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.

Prace remontowe rozpoczęto w kwietniu 2011 r. Zakończenie projektu nastąpi w IV kwartale 2013 r.

W zakres prac, które zostały wykonane w ramach przedmiotowego projektu wchodzą m.in.: remont klatek schodowych w budynkach przy ulicy Jagiełły 7A, 7C, 7D oraz Czarnieckiego 55; położenie płytek ceramicznych na biegach schodowych i podestach w budynkach przy ulicy Jagiełły 7A, 7C, 7D oraz Czarnieckiego 55; docieplenie stropów piwnicznych we wszystkich budynkach objętych projektem; wymiana instalacji elektrycznej we wszystkich budynkach objętych projektem oraz remont węzłów ciepłowniczych w budynkach przy ulicy Jagiełły 7B, 7D. W trakcie realizacji znajdują się prace remontowe węzła ciepłowniczego w budynku Czarnieckiego 55.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

rpo_1_new
>

E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :