Harmonogram odbioru odpadów komunalnych ustalony w specyfikacji przetargowej przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".